Metropolia Krakowska

Międzynarodowa konferencja Cities Talk Nature Europe: relacja z wydarzenia

  • 15.11.2022 16:12
  • Aktualizacja: 22:04 29.11.2022

21 i 22 września 2022 r. w Krakowie odbyła się międzynarodowa konferencja Cities Talk Nature Europe, której organizatorem było Stowarzyszenie Metropolia Krakowska. Podczas dwudniowej konferencji uczestnicy mieli możliwość zarówno pogłębić swoją wiedzę, jak i wymienić doświadczenia w obszarze wdrażania rozwiązań NBS.

7

I DZIEŃ KONFERENCJI: SESJA PLENARNA

Sesję plenarną otworzył Daniel Wrzoszczyk Dyrektor Stowarzyszenia Metropolia Krakowska, Sandra Neumann – przedstawicielka Ecologic Institiute oraz Tomasz Bergier – przedstawiciel Fundacji Sendzimira.

Prezentację zastosowań rozwiązań opartych na przyrodzie (NBS) rozpoczął wykład Łukasza Pawlika z Zarządu Zieleni Miejskiej, który zaprezentował dotychczasowe osiągnięcia, a także perspektywy i wyzwania w zakresie zarządzania terenami zielonymi w Krakowie. Temat kontynuowany był przez Zastępcę Dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej we Wrocławiu Panią Monikę Pęc-Święcicką, która zaprezentowała uniwersalne standardy utrzymani zieleni miejskiej. Przegląd dobrych praktyk w zakresie udziału społeczeństwa w zarządzaniu ekosystemami miejskimi zaprezentowały Katarzyna Rajss-Kałużna (Zarząd Zieleni Miejskiej Kraków) oraz Agnieszka Czachowska (Fundacja Sendzimira).

Kolejnym ciekawym punktem konferencji była prezentacji ocena wrażliwości Metropolii Krakowskiej na zmiany klimatu, którą przedstawili Svea Busse i Johannes Langemeyer.

CIEKAWOSTKA: Wyjątkowym elementem konferencji, który w szczególności zaintrygował uczestników były ich identyfikatory, które były wykonane z ekologicznego papieru zawierającego nasiona. Identyfikator można „zasiać”!

Szczególnie ciekawe okazały się angażujące uczestników 4 sesje warsztatowe w dwóch wersjach językowych:
Warsztat 1. Stosowanie uniwersalnych standardów w polskich i europejskich miastach: środki, korzyści, perspektywy, bariery
Warsztat 2. Postęp planowania strategicznego NSB w Europie: przykład Metropolii Krakowskiej
Warsztat 3. Narzędzia strategiczne stosowane w miastach europejskich: stan obecny, potrzeby i perspektywy
Warsztat 4. Udział społeczeństwa w zarządzaniu ekosystemami miejskimi: najlepsze przykłady z Polski: standardy, potrzeby i perspektywy

Podsumowanie warsztatów aktualnie opracowywane są przez moderatorów.

CIEKAWOSTKA: Jednym z metod warsztatowych była praca z fasolkami, które służyły do wskazania priorytetowych zagadnień.

Dzięki uczestnikom z innych krajów, warsztaty miały szerszy wymiar i dały możliwość przeprowadzania ciekawych rozmów, wymiany doświadczeń oraz zapoznania się z rozwojem błękitno-zielonej infrastruktury w innych krajach.

II DZIEŃ KONFERENCJI: WIZYTA STUDYJNA


Drugi dzień konferencji, podczas której odbyła się wizyta studyjna zaskoczył świetną pogodą i dużą ilością słońca. Uczestnicy konferencji odwiedzili krakowskie zielone tereny: Błonia, Park Jordana oraz Park Lotników). Zachwyt uczestników wzbudziły tzw. Krakowskie Malediwy. O zastosowanych rozwiązaniach w tych miejscach opowiedzieli przedstawiciele Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie: Agnieszka Polak, Iwona Kluza-Wąsik, Przemek Szwałko oraz Łukasz Mielczarek.

Drugi punkt wizyty studyjnej to Niepołomice. Po świetnie zagospodarowanych Błoniach Niepołomickich uczestników oprowadzili Burmistrz Adam Twardowski oraz Maciej Maderak, Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta i Gminy w Niepołomicach.

ORGANIZATORZY WYDARZENIA:

 

Kategorie:

  • Środowisko i przestrzeń
  • Inne