Metropolia Krakowska

Budżet Obywatelski Województwa Małopolskiego w gminach Metropolii Krakowskiej

  • 30.05.2023 13:11
  • Aktualizacja: 13:24 30.05.2023

Do 18 czerwca trwa głosowanie w ramach 6. edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. Wśród projektów zgłoszonych przez mieszkańców Małopolski nie zabrakło przedsięwzięć, które realizowane mogą być na obszarze Metropolii Krakowskiej. Warto na nie zagłosować! Ty głosujesz, Ty korzystasz!

Mieszkańcy Metropolii mogą wybierać wśród kilkudziesięciu projektów zgłoszonych w subregionie KRAKOWSKI OBSZAR  METROPOLITALNY (mieszkańcy Krakowa, oraz gmin: Czernichów, Kocmyrzów-Luborzyca, Igołomia-Wawrzeńczyce, Michałowice, Mogilany, Liszki, Wielka Wieś, Zabierzów, oraz Zielonki)  oraz REGIONU TARNOWSKIEGO (mieszkańcy gmin Biskupice, Niepołomice i Wieliczka).

Lista zgłoszonych projektów dotyczących Metropolii Krakowskiej obejmuje m.in. takie przedsięwzięcia, jak zajęcia sportowe na Młynówce Królewskiej w Krakowie, nauka pływania dla dzieci i dorosłych - bądź bezpieczny nad wodą, adresowana dla mieszkańców gmin: Zielonki, Michałowice, Wielka Wieś, Zabierzów i Kocmyrzów Luborzyca, czy podniesienie standardu szkolenia piłkarskiego w Krakowskim Obszarze Metropolitalnym.

Głosować można:

  • za pośrednictwem papierowej karty do głosowania: od dnia 15 maja 2023 r. do dnia 16 czerwca 2023 r. 
  • za pośrednictwem elektronicznej karty do głosowania: od dnia 15 maja 2023 r. do dnia 18 czerwca 2023 r.

Aby głos był ważny, należy wpisać na karcie do głosowania kod i nazwę zadania (z listy zadań dopuszczonych do głosowania), podać numer PESEL, zadeklarować swój (jeden) powiat zamieszkania, a na koniec podpisać zawarte na karcie do głosowania oświadczenie.

1.   Aby zagłosować w Budżecie Obywatelskim Województwa Małopolskiego wystarczy mieć ukończony 16 rok życia i mieszkać w Małopolsce. Nie trzeba posiadać meldunku w Województwie Małopolskim.
2.    Głosować można:
o    elektronicznie na stronie internetowej: www.bo.malopolska.pl
o    poprzez wrzucenie wypełnionej karty do głosowania do jednej z urn zlokalizowanych w punktach głosowania ustalonych przez Zarząd Województwa Małopolskiego,
o    korespondencyjnie poprzez przesłanie karty do głosowania z dopiskiem „Budżet Obywatelski” na adres: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków lub ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków; Agend Zamiejscowych w: Oświęcimiu (ul. Górnickiego 1, 32-600 Oświęcim), Tarnowie (al. Solidarności 5-9, 33-100 Tarnów), Miechowie (ul. Warszawska 10, 32-200 Miechów), Nowym Sączu (ul. Jagiellońska 52, 33-300 Nowy Sącz), Nowym Targu (al. 1000-lecia 44, 34-400 Nowy Targ), Zakopanem (ul. Kościeliska 7, 34-500 Zakopane). Uwaga: decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego lub jednej z Agend Zamiejscowych.
3.    W głosowaniu korespondencyjnym można w jednej przesyłce pocztowej przesłać więcej niż jedną wypełnioną kartę do głosowania pod warunkiem, że każda z przesłanych kart została podpisana własnoręcznie przez osobę głosującą (osobę, której dane osobowe zostały umieszczone na karcie) oraz została zabezpieczona przed przetwarzaniem danych osobowych przez osoby do tego nieupoważnione.
4.    Każdy mieszkaniec województwa, o którym mowa w pkt 1, może oddać dwa głosy:
a) jeden na zadanie regionalne,
b) jeden na zadanie ogólnowojewódzkie.
5.    Na zadanie zgłoszone w danym regionie może głosować jedynie mieszkaniec zamieszkujący dany region, którego zadanie dotyczy.
6.    Na zadanie ogólnowojewódzkie może głosować każdy mieszkaniec województwa.
7.    W przypadku oddania przez mieszkańca województwa dwóch lub więcej głosów na zadania ogólnowojewódzkie, wszystkie te głosy zostaną unieważnione. Głos oddany na zadania regionalne – o ile jest oddany prawidłowo –  pozostaje ważny.
8.    W przypadku oddania przez mieszkańca województwa dwóch lub więcej głosów na zadania regionalne, wszystkie te głosy zostaną unieważnione. Głos oddany na zadanie ogólnowojewódzkie – o ile jest oddany prawidłowo –  pozostaje ważny.
9.    Dopuszczalne jest głosowanie hybrydowe tj. oddanie głosów z wykorzystaniem dwóch sposobów spośród wskazanych w pkt 2.
10.    W przypadku, kiedy mieszkaniec oddał głos na zadanie z regionu, w którym nie mieszka, głos uznaje się za nieważny.

Źródło: BOMalopolska.pl
 

Pliki do pobrania

Kategorie:

  • Inne