Metropolia Krakowska

Projekt EKO TEAM: filmowe podsumowanie realizacji projektu EKO TEAM

  • 15.02.2024 08:14
  • Aktualizacja: 14:01 16.02.2024

31 marca kończy się 4-letni projekt EKOTEAM. Jego celem było zorganizowanie sieci ekodoradców działających na terenie Metropolii Krakowskiej. Ich głównym zadaniem było aktywne wsparcie mieszkańców w realizacji wymiany nieekologicznych źródeł ciepła,  termomodernizacji budynków i instalacji odnawialnych źródeł energii. Projekt był efektem długofalowej polityki gmin członkowskich Stowarzyszenia w dziedzinie poprawy jakości powietrza.

Podsumowanie projektu w materiale filmowym: https://youtu.be/zsBxz1KVN0E
 

Działania gmin Metropolii Krakowskiej w celu poprawy jakości powietrza 

W wyniku realizacji projektu EKO TEAM, dzięki systematycznej i rzetelnej pracy 44 ekodoradców oraz zaangażowaniu mieszkańców zrealizowano szereg działań służących poprawie jakości powietrza. – Dzięki współpracy na partnerskich zasadach, zrozumieniu i wzajemnej otwartości w gminach Metropolii Krakowskiej wymieniono ponad 7 600 źródeł ciepła, które nie spełniały norm i stanowiły zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców – mówi Krzysztof Wołos, Wójt Gminy Wielka Wieś, Przewodniczący Komisji Stowarzyszenia Metropolia Krakowska ds. środowiska i przestrzeni. Do efektów pracy ekodoradców zaliczyć można także wsparcie w realizacji niemal 1 700 termomodernizacji budynków oraz ponad 4 000 inwestycji w odnawialne źródła energii. 

Na mocy umowy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym, gminy Metropolii Krakowskiej zrealizowały inwestycje przyczyniające się do poprawy jakości powietrza o sumarycznej wartości ponad 48 mln euro.

Pomocne wsparcie dla mieszkańców gmin w walce o czyste powietrze

W ramach swoich zadań ekodoradcy prowadzili działania informacyjne i doradcze w zakresie:

  • poprawy efektywności energetycznej budynków, 
  • wymiany źródeł ciepła niespełniających norm,
  • inwestycji w instalacje odnawialnych źródeł energii. 

Kluczowym elementem współpracy ekodoradców z mieszkańcami była pomoc w sporządzaniu wniosków aplikacyjnych oraz innej koniecznej dokumentacji niezbędnej do otrzymania dofinansowania do inwestycji, jej przeprowadzenia i rozliczenia. Dzięki otwartości i wzajemnemu zaufaniu, efekty współpracy były bardzo satysfakcjonujące. – Projekt Eko Team to świetna sprawa. Realizacja wymiany starych kotłów na nowe, ekologiczne źródła ogrzewania, termomodernizacja budynków i OZE to najlepszy kierunek w stronę czystego powietrza i dbania o zdrowie – mówi Grzegorz Pikul, główny ekodoradca z gminy Zielonki. 

Należy podkreślić, że działania ekodoradców cieszyły się dużym zainteresowaniem. Początkowo nieufni mieszkańcy, dzięki konsekwentnemu i profesjonalnemu wsparciu stopniowo przekonywali się o słuszności działania. – Początek to strach i niepewność, później porcja wiedzy i danych, które krok po kroku przechodziły w realizację inwestycji, a kończyły się uśmiechem – zarówno na twarzy mieszkańca – jak i mojej – wspomina pracę w zespole ekodoradców Paulina Barcik (gmina Świątniki Górne). 

25 stycznia 2024 r. odbyło się spotkanie podsumowujące realizację projektu EKOTEAM (więcej informacji: tutaj). W gronie ekodoradców działających w gminach Metropolii Krakowskiej przeanalizowano podjęte działania oraz wyciągnięto wnioski umożliwiające wdrożenie usprawnień w dalszej pracy.

Doskonałe zobrazowanie codziennej pracy ekodoradców stanowi materiał filmowy: https://youtu.be/aMp2--33vWk
 

Projekt współfinansowany ze środków instrumentu ELENA, w ramach programu Horyzont 2020 Unii Europejskiej.

Kategorie:

  • Środowisko i przestrzeń
  • Współpraca
  • Nasze gminy