Metropolia Krakowska

Wkrótce ruszy budowa Centrum Kultury Ruczaj

  • 08.02.2023 11:10
  • Aktualizacja: 11:12 08.02.2023

W najbliższym czasie rozpocznie się budowa Centrum Kultury Ruczaj przy ul. Przyzby. Inwestycja została podzielona na pięć etapów, ostatni zakończy się w 2025 r.

1 lutego podpisano umowę na budowę Centrum. Wartość umowy to blisko 55,6 mln zł, z czego 30 mln zł stanowi dofinansowanie z rządowego funduszu Polski Ład. Inwestycja ma zostać zrealizowana w ciągu 30 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

– Nowoczesny budynek Centrum Kultury Ruczaj będzie pełnił funkcję kulturalną dla osób w każdym wieku – od najmłodszych, do seniorów. Będzie dostosowana do potrzeb mieszkańców dzielnicy, zostanie skomunikowana poprzez zagospodarowanie terenu i układ komunikacyjny z istniejącym osiedlem budynków mieszkalnych należących do gminy – zaznacza prezydent Jacek Majchrowski.

Centrum Kultury Ruczaj jako filia Centrum Kultury Podgórza będzie realizowany przez Przedsiębiorstwo Budowlano-Projektowe Łęgprzem sp. z o. o. na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej przez firmę Limba Eko sp. z o.o.

Szklana fasada, kolorowe światłołamacze

Budynek będzie posiadać cztery kondygnacje nadziemne i dwie podziemne. Bryła budynku będzie zwarta z zaokrąglonymi narożnikami, częściowo podcięta od strony zjazdu do garażu podziemnego, co doda jej lekkości. Na elewacjach zostaną zamontowane kolorowe światłołamacze, a foyer w parterze będzie doświetlone przez szklaną fasadę.

W części wejściowej budynku została zaprojektowana reprezentatywna spiralna klatka schodowa i recepcja. Centralną część obiektu zajmie wielofunkcyjna sala widowiskowa z 287 miejscami oraz sceną z przeznaczeniem na koncerty, spektakle teatralne, projekcje filmowe i eventy. Sala zostanie wyposażona w technologię sceniczną: m.in. mechanikę sceny, profesjonalne oświetlenie sceny oraz nagłośnienie przystosowane do ww. przedsięwzięć.

Na pierwszym piętrze znajdzie się balkon sali widowiskowej, kawiarnia połączona z foyer. Na drugim i trzecim piętrze przewidziano pomieszczenia edukacyjne oraz część administracyjną Centrum. Na część edukacyjną składają się m.in. pracownia plastyczna i ceramiczna z niezbędnym zapleczem, lektorium do prowadzenia zajęć z języków obcych, dwie pracownie oświatowe (z możliwością ich połączenia), cztery sale muzyczne (do nauki gry na instrumentach i zajęć wokalnych), trzy sale taneczne (z możliwością ich połączenia) – w których planowane są m.in. zajęcia baletowe, z tańca nowoczesnego czy latino oraz sala spotkań klubowych.

Będzie również kolorowa i bezpieczna przestrzeń przeznaczona dla najmłodszych, w której będą organizowane zajęcia w ramach Klubu Rodziców (dla dzieci do lat 3. z opiekunami) – m.in. umuzykalniające, sensoryczne i ogólnorozwojowe. Budynek będzie przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami oraz dla matek z dziećmi.

Parametry techniczne budynku:

  • powierzchnia zabudowy – 1038 m2
  • powierzchnia użytkowa ok. 4700 m2
  • powierzchnia sali widowiskowej: parter ok. 177 m2, balkon ok. 71 m2, scena – ok. 190 m2.

Dzielnicowy dom kultury

Podstawową funkcją Centrum będzie pełnienie roli dzielnicowego domu kultury. Obiekt ma być miejscem animacji lokalnego życia kulturalnego, edukacji artystycznej i kulturalnej oraz promocji kultury. Placówka będzie organizatorem wydarzeń kulturalno-społecznych o zasięgu dzielnicowym i miejskim. Jej działalność kulturalna i edukacyjna będzie wielokierunkowa i dostosowana do różnych grup wiekowych. Nowoczesna i funkcjonalnie zaprojektowana przestrzeń Centrum Kultury Ruczaj pozwoli na stworzenie kompleksowej i różnorodnej oferty kulturalno-edukacyjnej dla wszystkich grup wiekowych – od najmłodszych z opiekunami, po seniorów.

Nie bez znaczenia będzie również promowanie nauki i technologii. Zgodnie z założeniem, ośrodek ma być także lokalnym forum kreowania i wymiany myśli społecznej, miejscem przyjaznym i otwartym dla lokalnych organizacji pozarządowych, które będą mogły korzystać z pomieszczeń budynku.


Lepsza dostępność dla mieszkańców

W budynku znajdzie się też nowa siedziba Rady i Zarządu Dzielnicy VIII Dębniki, co znacząco poprawi dostępność do niej dla mieszkańców, z uwagi na dobre skomunikowanie z osiedlami na obszarze dzielnicy.

Ponadto, inwestycja obejmuje również wykonanie zagospodarowania terenu i połączenie go z układem komunikacyjnym wybudowanego w latach 2017 – 2020 osiedla budynków mieszkalnych należących do Gminy Miejskiej Kraków. W ramach prac zewnętrznych zostanie nasadzona nowa zieleń oraz zamontowane obiekty małej architektury.

Z uwagi na dofinansowanie z rządowego funduszu Polski Ład, realizacja umowy będzie podzielona na pięć etapów, związanych z płatnościami. Terminy zakończenia poszczególnych etapów to 30 czerwca 2023 r.30 października 2023 r.28 czerwca 2024 r.15 listopada 2024 r. oraz ostatni etap kończący realizację inwestycji – w 2025 r.

Kategorie:

  • Kultura czasu wolnego