Metropolia Krakowska

Autobus, tramwaj czy kolej? Analiza czasów dojazdu

  • 15.11.2022 15:49
  • Aktualizacja: 11:35 05.05.2023

Integracja taryfowo-biletowa w publicznym transporcie zbiorowym to jedno z kluczowych zadań realizowanych w Metropolii Krakowskiej. W związku z powyższym, wykonane zostały prace analityczne nad konkurencyjnością czasową dojazdów różnymi systemami transportu publicznego uwzględniające rolę kolei, która stanowi szybki, bezkolizyjny środek przemieszczania się.

Jednym z podstawowych czynników decydujących o wyborze danego środka transportu jest czas dojazdu do miejsc docelowych, takich jak miejsce pracy, szkoła czy obiekt handlowy. Dobrze zaprojektowany, zintegrowany system transportu publicznego umożliwia sprawne przesiadki pomiędzy poszczególnymi pojazdami, skracając czas podróży. Zapewnia to możliwość wyboru pomiędzy różnymi opcjami transportu zbiorowego, co może zachęcić mieszkańców do rezygnacji z jazdy samochodem.

PUNKTY POCZĄTKOWE I DOCELOWE: ANALIZA

Do analizy punktów początkowych codziennych podróży wybrano lokalne centra, po jednym z każdej podkrakowskiej gminy Metropolii (wyjątek stanowi nieobsługiwana systemem transportu publicznego gmina Igołomia-Wawrzeńczyce). W gminie Zielonki, z uwagi na funkcję i lokalizację uwzględniono też centrum w Węgrzcach. Dla Krakowa do analizy wybrano położone w sąsiedztwie przystanków kolejowych dwa duże osiedla: Bronowice i Złocień. Po przebadaniu potencjalnych docelowych miejsc codziennych podróży, do analizy wskazano trzy obszary położone w okolicy Dworca Głównego, Bonarki oraz Kombinatu w Nowej Hucie. Są to obszary skupiające usługi biurowe oraz handlowe, wyższe uczelnie czy produkcję, obsługiwane zarówno transportem miejskim, jak i kolejowym.

Dla wskazanych centrów gmin przebadano, który ze środków transportu może potencjalnie zapewnić najkrótszy czas dojazdu do miejsc docelowych, przy zapewnieniu możliwości optymalnych przesiadek.

ELEMENTY ANALIZY CZASU DOJAZDU:

  • rozkładowy czas przejazdu (wakacje: czerwiec – sierpień 2022);
  • czas przejścia pieszego pomiędzy przystankami;
  • konieczność integracji rozkładów jazdy, przyjmując 5 minut oczekiwania na przesiadkę pomiędzy różnymi środkami transportu;
  • konieczność uruchomienia stałych kursów kolei przez przystanek Kraków Lubocza, położony w sąsiedztwie strefy przemysłowej Kombinatu;
  • propozycje korekty przebiegu wybranych linii autobusowych w celu lepszej integracji z koleją.


PRZYKŁAD: GMINA ZABIERZÓW

Przykładowy wynik analizy czasów dojazdu dla gminy Zabierzów pokazuje poniższa grafika, która obrazuje również strefy oddziaływania stacji kolejowej na terenie gminy w zakresie dojścia pieszego oraz dojazdów rowerem czy samochodem w czasie do 10 minut.


KOLEJ Z POTENCJAŁEM

Wykonana analiza pokazała wysoki potencjał kolei jako możliwego najszybszego środka trans-portu z gmin ościennych do wybranych lokalizacji skupiających dużą liczbę miejsc pracy oraz nauki. Bardzo korzystnie wypada dojazd pociągiem do stacji Kraków Główny i przystanku Kraków Lubocza położonego w sąsiedztwie strefy przemysłowej Kombinatu. Analiza wskazała, że nieco mniejszy potencjał wykazuje stacja Kraków Bonarka. Jednak należy podkreślić, że dojazd do wskazanej stacji z wykorzystaniem kolei może być atrakcyjny z terenów kilku gmin położonych na południe oraz północny zachód od Krakowa oraz z Bronowic. Wyniki analizy jednoznacznie pokazują zasadność prowadzenia działań zmierzających do zachęcania mieszkańców gmin Metropolii Krakowskiej do szerszego korzystania z kolei jako środka transportu w codziennych dojazdach do pracy czy szkoły.

Kategorie:

  • Mobilność