Metropolia Krakowska

Bilet Metropolitalny i Małopolski Bilet Zintegrowany - rozpoczęcie obowiązywania nowej oferty biletowej

  • 01.08.2023 10:00
  • Aktualizacja: 10:03 03.08.2023

Od dnia 1 sierpnia 2023 r. mieszkańcy regionu mogą podróżować na jednym bilecie pociągami, autobusami oraz tramwajami. Nowa oferta jest efektem współpracy Województwa Małopolskiego, Gminy Miejskiej Kraków oraz Stowarzyszenia Metropolia Krakowska i gmin wchodzących w jego skład. 

Nowe bilety uprawniają do nieograniczonej liczby przejazdów w wyznaczonej Strefie rozkładowymi pociągami organizowanymi przez Województwo Małopolskie, tj. pociągami obsługiwanymi przez Koleje Małopolskie, POLREGIO i Koleje Śląskie, a także do swobodnego korzystania ze wszystkich połączeń tramwajowych i autobusowych organizowanych przez Miasto Kraków w ramach systemu Komunikacji Miejskiej w Krakowie oraz połączeń autobusowych organizowanych przez Województwo Małopolskie i wybrane gminy. 

Bilet Metropolitalny oznacza ofertę biletów okresowych, krótkookresowych (dobowych) dla Stref I-III, natomiast Małopolski Bilet Zintegrowany oznacza ofertę biletów okresowych i ofertę biletów krótkookresowych (dobowych, weekendowych, 3- i 7-dniowych) dla Stref I-V oraz całego obszaru, na którym świadczone są usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego organizowane przez Województwo Małopolskie (bilet sieciowy).
Szczegółowa mapa Stref biletowych.

Bilety okresowe w ramach Biletu Metropolitalnego dostępne są w dwóch wersjach – jako bilety komunikacji miejskiej oraz jako bilety kolejowe, natomiast bilety okresowe w zakresie oferty Małopolskiego Biletu Zintegrowanego sprzedawane będą wyłącznie jako bilety kolejowe. W przypadku biletów komunikacji miejskiej stosowane są ulgi obowiązujące w ramach systemu Komunikacji Miejskiej w Krakowie, natomiast dla biletów kolejowych ulgi ustawowe obowiązujące w transporcie kolejowym. 

Bilety miesięczne można nabyć za pośrednictwem systemu Małopolskiej Karty Aglomeracyjnej (aplikacja iMKA i karta MKA) oraz w kanałach sprzedaży Komunikacji Miejskiej w Krakowie, natomiast bilety dobowe można zakupić w wersji papierowej w automatach MKA i u obsługi pociągów Kolei Małopolskich, a w wersji elektronicznej w aplikacji iMKA. 

Więcej informacji: krakow.pl oraz kolejemalopolskie.com.pl

Kategorie:

  • Mobilność
  • Współpraca