Metropolia Krakowska

Bilet Metropolitalny przyjęty przez Radę Miasta Krakowa

  • 06.04.2023 15:19
  • Aktualizacja: 16:36 06.04.2023

5 kwietnia 2023 r. na sesji Rady Miasta Krakowa przyjęta została uchwała umożliwiająca wprowadzenie oferty Biletu Metropolitalnego. Dzięki wprowadzanej ofercie na podstawie jednego biletu będzie można podróżować pociągiem, autobusem i tramwajem w Krakowie oraz w gminach, które podpisały porozumienia z Miastem Krakowem w zakresie lokalnego transportu zbiorowego. 

Podjęcie uchwały Rady Miasta Krakowa jest pierwszym krokiem prowadzącym do wprowadzenia nowego biletu. Nowa oferta obejmować będzie następujące rodzaje biletów: 

  • Bilet Metropolitalny na Strefę I (Miasto Kraków) w cenie 159 zł 
  • Bilet Metropolitalny na Strefy I+II w cenie 169 zł 
  • Bilet Metropolitalny na Strefy I+II+III w cenie 199 zł 

Na terenie Miasta Krakowa utrzymana zostanie dotychczasowa oferta biletów sieciowych w cenie 80 zł dla mieszkańców Krakowa obejmująca przejazdy tylko tramwajami i autobusami w ramach systemu Komunikacji Miejskiej w Krakowie. 

Zgodnie z podjętą uchwałą nowa oferta powinna zacząć obowiązywać od 1 sierpnia 2023 r., uchwała umożliwia prowadzenie dalszych prac związanych z wdrożeniem Biletu Metropolitalnego. 

Uzgodnienie założeń i wprowadzenie Biletu Metropolitalnego, oprócz korzyści dla mieszkańców, jest również przykładem dobrej współpracy gmin Metropolii Krakowskiej, Miasta Krakowa i Województwa Małopolskiego – współpracy angażującej wszystkich partnerów, która zaowocowała wypracowaniem rozwiązania atrakcyjnego zarówno dla mieszkańców, jak i samorządów.   

Kategorie:

  • Mobilność
  • Współpraca