Metropolia Krakowska

Forum Edukacji rozmawia o międzynarodowych projektach współpracy

  • 17.01.2023 07:55
  • Aktualizacja: 08:00 17.01.2023

12 stycznia w siedzibie Stowarzyszenia Metropolia Krakowska odbyło się pierwsze tegoroczne Forum Edukacji. Motywem przewodnim spotkania były możliwości rozwoju lokalnej oferty edukacyjnej w oparciu o instrumenty dostępne w ramach Programu Erasmus.

Międzynarodowe programy w obszarze edukacji to niezwykła możliwość kształtowania postaw młodych ludzi, bazujących na szacunku, współpracy, tolerancji i zaangażowaniu. To także instrument promocji Polski poprzez promowanie środowisk lokalnych, jak również narzędzie kreowania aktywności w społeczności lokalnej.

Do udziału w spotkaniu 12 stycznia zaproszeni zostali przedstawiciele Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji pełniącej rolę Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności: Bartosz Stawiarz oraz Ada Szpot, dzięki którym uczestnicy spotkania poznali szczegóły oferty Programu Erasmus + oraz możliwości związane z rozwojem wolontariatu w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności. Eksperci zwrócili uwagę na elastyczność i uniwersalność oferty Programu, przede wszystkim w zakresie możliwości wypracowywania w międzynarodowym partnerstwie innowacji na rzecz rozwoju edukacji.

Komplementarny charakter do informacji przekazanych przez gości z FRSE miało wystąpienie przedstawicieli Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce: Henryka Jończyka, Zastępcy Wójta Gminy oraz Renaty Pomykalskiej, koordynatorki projektów Erasmus. 

Warto wiedzieć, że Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce ma dwudziestoletnie doświadczenie w realizacji przedsięwzięć w ramach Programów Sokrates, Comenius oraz Erasmus i kilkanaście międzynarodowych projektów w swym dossier. Igołomia-Wawrzeńczyce to  jedna z niewielu gmin w Polsce, która posiada akredytację Programu Erasmus + aż dla dwóch szkół! Międzynarodowe programy współpracy w obszarze edukacji stanowią w przypadku tego samorządu świadomie i konsekwentnie stosowane narzędzie rozwoju lokalnej oferty edukacyjnej.

Na tej podstawie przedstawiono najważniejsze korzyści z realizacji programu z perspektywy gminy, instytucji oświatowych oraz najważniejszych adresatów, czyli dzieci i młodzieży. Nie zabrakło również rekomendacji i wskazania potencjalnych ryzyk związanych z międzynarodową współpracą w obszarze edukacji. Niezależnie od nich bilans przedsięwzięć realizowanych w ramach programu Erasmus, zdaniem prelegentów, wypada zdecydowanie pozytywnie.

Zgodnie z rekomendacją członków Forum przestrzeń do dyskusji o bieżących problemach lokalnej oświaty stanowić będzie stały element programu kolejnych Forów Edukacji. Podczas styczniowego spotkania rozmowa koncentrowała się na wymianie doświadczeń związanych z wnioskami o udostępnienie informacji publicznej, jakie kierowane są do gmin i  instytucji oświatowych.

Ostatnia część Forum Edukacji dotyczyła postępów w opracowaniu planu działania w obszarze edukacji. Uczestnicy spotkania zaakceptowali zaproponowany podział zakresu odpowiedzialności między Biuro SMK a samorządy członkowskie. Przyjęto ramową listę zadań do planu działania. Jako priorytetowe działanie horyzontalne określono wypracowanie mechanizmu współpracy z samorządem powiatowym.


 

Kategorie:

  • Edukacja
  • Nasze gminy