Metropolia Krakowska

Forum Edukacji – trudne tematy i nowe perspektywy współpracy partnerskiej

 • 01.03.2023 09:36
 • Aktualizacja: 10:22 01.03.2023

23 lutego w siedzibie Stowarzyszenia Metropolia Krakowska odbyło się kolejne spotkanie Forum Edukacji – dziedzinowej platformy współpracy eksperckiej, wymiany wiedzy i informacji.

Lutowe Forum Edukacji Metropolii Krakowskiej podjęło kilka ważnych bieżących tematów.

Rozmawialiśmy m.in.  o:

 • dziedzinowym planie działania w kontekście kształtującej się równolegle Strategii ZIT,
 • ramach wsparcia dla oświaty w regionalnym programie Fundusze Europejskie dla Małopolski 2012-2027, 
 • możliwościach pozyskania zewnętrznego wsparcia dla działań JST na rzecz uchodźców z Ukrainy, 
 • problemach z interpretacją nieprecyzyjnych przepisów prawa oświatowego.

Najważniejsze ustalenia ostatniego spotkania Forum Edukacji dotyczą współpracy z Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Rekomendowane działania obejmują:

 • dedykowany newsletter za pośrednictwem Biura SMK,
 • diagnozę potrzeb instytucji oświatowych w oparciu o sieć doradców metodycznych,
 • promowanie potencjału Metropolii Krakowskiej  poprzez zachęty dla nauczycieli nauczycieli-konsultantów,
 • ankietę dotycząca priorytetowych tematów działań szkoleniowo-doradczych w ramach Małopolskiej Chmury Edukacyjnej.

Przed nami ostatni etap prac nad planem podnoszenia jakości kształcenia i zarządzania oświatą w Metropolii Krakowskiej. O jego efektach będziemy informować wkrótce.
 

Kategorie:

 • Edukacja