Metropolia Krakowska

Informacja o wszczęciu wstępnych konsultacji rynkowych

  • 02.02.2024 09:16
  • Aktualizacja: 12:47 16.02.2024

UWAGA: W dniu 16.02.2024 r. nastąpiła zmiana terminu konsultacji – termin wydłużono do 28.02.2024 r.

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska przeprowadza wstępne konsultacje rynkowe wybranych zagadnień dotyczących planowanej inwestycji pn. Pakietowe PPP - budowa obiektów użyteczności publicznej na terenie Metropolii Krakowskiej, w modelu partnerstwa publiczno – prywatnego.

Celem konsultacji jest uzyskanie przez Zamawiającego informacji niezbędnych do przygotowania postępowania i poinformowanie wykonawców o swoich planach i wymaganiach dotyczących zamówienia. Ma ono na celu przygotowanie procesu udzielenia zamówienia.

Informujemy, iż niniejsze postępowanie NIE stanowi zaproszenia do składania ofert w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, NIE zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia umowy, czy też udzielenia zamówienia. Dodatkowo informujemy, że przekazane przez Państwa uwagi i sugestie (odpowiedzi na pytania) nie będą traktowane jako Państwa ostateczne stanowisko, lecz jako wstępna ocena oraz informacje handlowe, wyłącznie na potrzeby ustalenia zakresu i metody realizacji Przedsięwzięcia.

Podmioty zainteresowane udziałem w konsultacjach rynkowych składają prawidłowo wypełnione Ankiety (oddzielnie Partnerzy Prywatni i Instytucje Finansujące) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@metropoliakrakowska.pl w terminie do 28 lutego 2024 r.

W przypadku pytań prosimy o kontakt mailowy na adres: biuro@metropoliakrakowska.pl