Metropolia Krakowska

INFORMACJA O WYNIKU NABORU na stanowisko pracy w Zespole ds. inteligentnego zarządzania i kultury

  • 05.01.2023 14:00
  • Aktualizacja: 09:35 12.01.2023

INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA STANOWISKO PRACY: Koordynator (-ka)  w Zespole ds. inteligentnego zarządzania i kultury (IZK) – 1 etat 

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że w wyniku zakończenia postępowania w sprawie naboru na wolne stanowisko pracy: Koordynator (-ka) w Zespole ds. inteligentnego zarządzania i kultury (IZK) została wybrana:
Pani Patrycja Batko.

Uzasadnienie wyboru: Wyłoniona osoba spełniła wszystkie wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się wymaganą wiedzą i uzyskała wymaganą liczbę punktów w postępowaniu rekrutacyjnym. 

Kategorie:

  • Informacje o wynikach naboru