Metropolia Krakowska

Konferencja "Kul-Tour" - weź udział w podróży po różnych podejściach do tworzenia oferty kulturalnej!

  • 12.10.2023 16:02
  • Aktualizacja: 16:13 12.10.2023

Konferencja to 5 godzin dyskusji, wymiany wiedzy i doświadczeń. Dodatkowo organizatorzy zapraszają chętne osoby do udziału w części warsztatowej, w trakcie której wypracują wspólnie konkretną wiedzę przydatną w tworzeniu nowej oferty w najbliższych latach.

Kul-Tour to bezpłatna konferencja, na której dowiesz się:

  •   jak szukać pomysłów na rozwój oferty
  •   jak skutecznie włączać odbiorców w tworzenie oferty
  •   jakie są ważne aspekty kreatywności indywidualnej i kreatywności zespołowej
  •   jak budować i motywować zespoły zdolne do otwartości na nowości i chętne do poszukiwania nowych możliwości na ulepszenia oferty
  •   jak tworzyć kulturę organizacyjną wspierającą innowacje ofertowe
  •   Sprawdź szczegóły i zarejestruj się na: www.kulturlab.org/kul-tour-konferencja

Prelegentki/ci:
Romana Pomianowska - menadżerka kultury, koordynatorka projektów i procesów, wicedyrektorka Wrocławskiego Instytutu Kultury.
Dr Seweryn Rudnicki - naukowiec, design researcher i facylitator procesów kreatywnych. Stały pracownik Katedry Studiów nad Społeczeństwem i Technologią Wydziału Humanistycznego AGH.
Karolina Kozanecka - Od 2005 roku związana zawodowo z Centrum Kultury i Sportu w Skawinie, przez pierwsze lata jako instruktorka zajęć następnie jako organizatorka oferty oraz wydarzeń kulturalnych. Od 2018 roku pełni funkcję Zastępcy dyrektorki ds. kultury.
Tomasz Adamski - Kierownik Zespołu ds. działalności szkoleniowej i badawczej w Małopolskim Instytucie Kultury w Krakowie. Organizuje i prowadzi szkolenia dla sektora kultury. Zajmuje się również doradztwem strategicznym dla instytucji i samorządów.
Helena Postawka-Lech - historyczka sztuki, absolwentka Instytutu Historii Sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim. W latach 2010–2020 związana z Międzynarodowym Centrum Kultury jako kuratorka programów dla publiczności. Aktualnie szefuje działowi marketignu w MOCAKu.
Edyta Gawlak - Psycholożka, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 2016 roku współpracuje ze Stowarzyszeniem Festiwal Kultury Żydowskiej, jako menadżerka wolontariatu.
Łukasz Maźnica - badacz, moderator procesów kreatywnych oraz trener design thinking, a z wykształcenia ekonomista ze specjalizacją z ekonomii kultury. Członek zarządu Fundacji Warsztat Innowacji Społecznych oraz współzałożyciel agencji badawczej i konsultingowej hearts&heads.
Jan Strycharz - ekonomista, który wykształcenie zdobywał w Hertie School of Governance w Berlinie, Uniwersytecie Georgetown w Waszyngtonie, Uniwersytecie Notre Dame w South Bend (USA). W ciągu ostatnich 10 lat swojej aktywności zawodowej był autorem i wykonawcą wielu projektów edukacyjnych, warsztatowych, czy konferencyjnych dotyczących tematyki innowacji biznesowej i społecznej. Członek zarządu Fundacji Warsztat Innowacji Społecznych oraz współzałożyciel agencji badawczej i konsultingowej hearts&heads.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY I ZAREJESTRUJ SIĘ NA www.kulturlab.org/kul-tour-konferencja


Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Współpraca: Stowarzyszenie Metropolia Krakowska, Wrocławski Instytut Kultury.
 

Kategorie:

  • Kultura czasu wolnego
  • Współpraca