Metropolia Krakowska

Krakowscy radni o Strategii ZIT

  • 20.02.2015 10:49
  • Aktualizacja: 16:09 11.04.2024

konsultacje4 lutego br. odbyło się spotkanie z przedstawicielami Rady Miasta Krakowa prowadzone przez Daniela Wrzoszczyka, Zastępcę Dyrektora Biura Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Krakowska ds. Strategii ZIT oraz przy aktywnym udziale p. Janusza Moskwy, Dyrektora Biura Funduszy Europejskich Urzędu Miasta Krakowa. Celem spotkania było poinformowanie o działalności Stowarzyszenia Metropolia Krakowska, wypromowanie idei Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT), przedstawienie założeń do „Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego” oraz zebranie uwag i propozycji. Podczas spotkania krakowscy radni wysoce zainteresowani byli ilością środków, które Kraków otrzyma na torowiska i walkę ze smogiem. Otrzymali informację, że miasto będzie dysponowało 442 mln zł dotacji unijnej na remonty i budowę nowych linii tramwajowych oraz kolejnymi 450 mln zł na rozwój sieci ciepłowniczej w ramach realizacji projektów komplementarnych do ZIT finansowanych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Ponadto Kraków otrzyma w ramach ZIT pieniądze na wymianę pieców i kotłów. Na spotkaniu poproszono o wypełnienie ankiety służącej zebraniu uwag i propozycji do założeń „Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego”. 100% respondentów, którzy wypełnili ankietę, opowiedziało się za rozwojem współpracy między samorządami w ramach Stowarzyszenia Metropolia Krakowska. Jako najważniejsze obszary współdziałania wymieniono: rozwój połączeń drogowych i kolejowych oraz wspieranie zrównoważonego transportu metropolitalnego, ochrona środowiska naturalnego, w tym poprawa jakości powietrza (wymiana źródeł ciepła na bardziej wydajne i ekologiczne), a także ochronę zdrowia - inwestycje w obiekty specjalistycznej infrastruktury ochrony zdrowia oraz zakup specjalistycznych urządzeń medycznych i oprogramowania wraz z poszerzeniem usług zdrowotnych dla mieszkańców KrOF.

Kategorie:

  • Konsultacje społeczne