Metropolia Krakowska

Lokalna organizacja turystyczna LOT Kraków wybrała władze

  • 19.07.2023 09:27
  • Aktualizacja: 09:28 19.07.2023

Dyrektor Muzeum Krakowa, Michał Niezabitowski, został wybrany jednogłośnie przewodniczącym rady stowarzyszenia podczas założycielskiego Walnego Zebrania Członków Organizacji Turystycznej Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa. Prezesem Zarządu LOT Kraków został Grzegorz Soszyński – krakowski przedsiębiorca, manager turystyki.

Podczas Założycielskiego Walnego Zebrania Członków Organizacji Turystycznej Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa, trzydziestu ośmiu członków założycieli wyraziło wolę utworzenia organizacji. Warto podkreślić, że wśród nich 23 to podmioty prywatne, 6 – podmioty publiczne, a 5 – stowarzyszenia zrzeszające przedsiębiorców. Podjęto uchwały o powołaniu Stowarzyszenia, przyjęciu statutu oraz wybrano Radę Stowarzyszenia i Komisję Rewizyjną.

Przewodniczącym Rady Stowarzyszenia został wybrany jednogłośnie Michał Niezabitowski, dyrektor Muzeum Krakowa, a podczas pierwszego posiedzenia Rady wybrano wiceprzewodniczącą Rady, panią Ewę Woch-Kośmider – współzałożycielkę i wiceprezes Zarządu firmy Targi w Krakowie. Radę Stowarzyszenia tworzy 11 przedstawicieli członków założycieli, w tym 7 osób to reprezentanci przedsiębiorców sektora turystycznego oraz jeden przedstawiciel stowarzyszenia przedsiębiorców.

Rada Stowarzyszenia wybrała Prezesa Zarządu LOT Kraków, którym został Grzegorz Soszyński, manager turystyki, krakowski przedsiębiorca.

– Utworzenie w Krakowie lokalnej organizacji turystycznej jest wielką szansą i zarazem wyzwaniem. U podstaw stoją partnerstwo i współpraca całej branży turystycznej Krakowa. Wprowadzamy nowy model zarządzania turystyką. Przypomnę, że jest to bardzo ważny obszar rozwoju naszej gospodarki. Miasto, branża turystyczna, instytucje kultury, wszyscy czujemy, że tylko razem możemy ten cel osiągnąć. Potrzebujemy do tego Państwa, dlatego dziękuję za tak liczne zaangażowanie w tworzenie lokalnej organizacji turystycznej. – podkreślił Jacek Majchrowski, prezydent Krakowa.

Celem stowarzyszenia jest działanie na rzecz zrównoważenia turystyki w oparciu o politykę turystyczną Krakowa, w ścisłej współpracy partnerów i interesariuszy rynku turystycznego, ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców. Realizowane projekty będą służyły zwiększeniu znaczenia sektora zrównoważonej turystyki w rozwoju gospodarczym miasta i obszaru metropolitalnego, tak, by dążyć do poprawy jakości usług turystycznych.

– Wśród pierwszych kroków, które trzeba będzie podjąć, są rozmowy z interesariuszami na krakowskim rynku turystycznym. Kluczowe zatem będą współdziałanie i umacnianie relacji. Bez partnerstwa trudno sobie wyobrazić, żeby LOT skutecznie działał. Istotne będzie również to, czy uda się pozyskać szybko finansowanie zewnętrzne do realizacji projektów. Zależeć mi będzie na pozyskaniu partnerów spoza ścisłego sektora usług turystycznych, ale również z obszarów interferencyjnych, mających wpływ na całą branżę hospitality w Krakowie. – mówi Grzegorz Soszyński, prezes LOT Kraków.

Kategorie:

  • Kultura czasu wolnego