Metropolia Krakowska

Metropolia Krakowska na tropie dobrych praktyk

  • 13.06.2023 14:33
  • Aktualizacja: 14:38 13.06.2023

W dniach 6-7 czerwca w ramach wizyty studyjnej zorganizowanej przez Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej, przedstawiciele instytucji samorządowych i organizacji pozarządowych, w tym Stowarzyszenia Metropolia Krakowska, spotkali się z pracownikami Gminy Gaszowice, Gminy Czechowice – Dziedzice , Miasta Dąbrowa Górnicza oraz Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu, a także lokalnymi organizacjami pozarządowymi. 

3
fot. Powiat Oświęcimski

Celem wizyty było przedstawienie inspirujących przykładów współpracy samorządu lokalnego z organizacjami i mieszkańcami, oraz praktyki funkcjonowania przedsiębiorstw społecznych tworzonych z udziałem samorządu, również we współpracy dwóch gmin. 

Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu 

Tematem przewodnim dyskusji w Powiecie Oświęcimskim było ożywianie współpracy z organizacjami pozarządowymi w oparciu o nowe narzędzia i współpracę samorządów lokalnych. Władze Powiatu mogą pochwalić się dobrą współpracą z NGO-sami, między innymi dzięki wdrożeniu Mobilnego Centrum Organizacji Pozarządowych oraz Lokalnego Programu Grantowego, polegającego na regrantingu dla młodych organizacji pozarządowych i grup nieformalnych przy współpracy z Fundacją BIS. 

Więcej informacji na stronie internetowej: www.malopolskalokalnie.pl

Gmina Czechowice – Dziedzice 

W gminie Czechowice – Dziedzice uczestnicy spotkania mieli możliwość poznania lokalnego know-how w zakresie prowadzenia spółdzielni socjalnej powołanej przez dwa samorządy. Współpraca Gminy Czechowice – Dziedzice oraz Gminy Bestwina skupiona jest w szczególności na świadczeniu prywatnych i refundowanych usług opiekuńczych dla osób wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, ale również na organizacji usług fizjoterapeutycznych oraz prowadzeniu wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego.  

Więcej informacji na stronie internetowej: www.czecho-best.pl.

Miasto Dąbrowa Górnicza 

Spotkanie w mieście Dąbrowa Górnicza było okazją do poznania systemowych  założeń współpracy z organizacjami pozarządowymi i mieszkańcami w polityce lokalnej. Partycypacyjne podejście i prowadzenie szeroko zakrojonego dialogu społecznego jest widoczne w Mieście w wielu aspektach – a część z nich była przedmiotem spotkania. Centrum Aktywności Obywatelskiej, konsultacje Programu Współpracy z NGO, wdrażanie zmian na obszarze rewitalizowanym, czy innowacyjny Budżet Partycypacyjny uwidoczniły uczestnikom spotkania potencjał lokalnej społeczności i zasadność wzmacniania pozycji mieszkańców jako partnerów samorządu w kreowaniu polityk publicznych. 

Więcej informacji na stronie internetowej CAO (www.ngo.idabrowa.pl) oraz Budżetu Partycypacyjnego (www.twojadabrowa.pl).

Gmina Gaszowice 

W Gminie Gaszowice przedmiotem spotkania były korzyści płynące z powierzenia prowadzenia samorządowej instytucji kultury organizacji pozarządowej. Przy Ośrodku Kultury „Zameczek” prowadzona jest również spółdzielnia socjalna Horyzonty Kultury, która z jednej strony uzupełnia ofertę Ośrodka, z drugiej natomiast – umożliwia lokalnemu samorządowi rozwijalnie działalności społecznej, w tym reintegracyjnej wobec osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.  

Więcej informacji na stronie internetowej: www.sdlspichlerz.pl.

To inspirujące spotkanie było dla wszystkich uczestników wyjątkową okazją do poszerzenia wiedzy, ale i poznania doświadczeń samych realizatorów – w tym również trudności związanych z kreowaniem działań wychodzących poza schemat tego, co znane.  Dziękujemy organizatorom za możliwość uczestnictwa w wizycie i już nie możemy się doczekać, aby zaadoptować poznane rozwiązania na gruncie Metropolii Krakowskiej.   

Kategorie:

  • Inteligentne zarządzanie
  • Usługi społeczne
  • Współpraca