Metropolia Krakowska

Międzynarodowy projekt European Heritage Hub z udziałem Krakowa

  • 22.02.2023 07:59
  • Aktualizacja: 08:03 22.02.2023

Międzynarodowa organizacja Europa Nostra, do której należy Kraków, zajmie się wdrożeniem finansowanego ze środków Unii Europejskiej pilotażowego projektu European Heritage Hub. Realizacja projektu zaplanowanego na lata 2023-2025 pozwoli gromadzić wiedzę i łączyć wysiłki na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego w Europie.

fot. Europa Nostra / materiały prasowe

W ramach European Heritage Hub powstanie platforma skupiająca różnorodne podmioty zaangażowane w ochronę dziedzictwa kulturowego. Celem tej inicjatywy jest wspieranie specjalistów i wolontariuszy zajmujących się ochroną i zarządzaniem dziedzictwem, kształtowanie kierunków przyszłych działań i polityki ochrony dziedzictwa – także w kontekście transformacji cyfrowej, środowiskowej i społecznej.

Za realizację projektu odpowiada Europa Nostra – europejska federacja organizacji pozarządowych zajmujących się dziedzictwem, a także partnerzy: Fundacja Europeana, Eurocities, ICLEI i KU Leuven. Przypomnijmy, że w ubiegłym roku w Krakowie powstał regionalny ośrodek (hub) tej organizacji na Europę Środkową.

− Jesteśmy zachwyceni, że rozpoczynamy to nowe europejskie przedsięwzięcie w 2023 roku, czyli w roku, w którym przypada 60. rocznica powstania naszej organizacji. Europa Nostra jest bardzo dumna z tego, że może pełnić rolę koordynatora tworzenia przyszłego europejskiego centrum dziedzictwa, które przeniesie nasze wieloletnie partnerstwo z Unią Europejską na kolejny poziom. To wymagające zadanie, które podejmujemy wraz z grupą partnerów europejskich i regionalnych. Będziemy dążyć do zaangażowania jak najszerszego grona partnerów, w tym członków European Heritage Alliance and of the Climate Heritage Network (Sojuszu na rzecz dziedzictwa europejskiego i sieci dziedzictwa klimatycznego) oraz młodego pokolenia specjalistów w dziedzinie dziedzictwa. European Heritage Hub to projekt, który przyniesie wiele korzyści i pomoże dalej pokazywać znaczenie dziedzictwa kulturowego jako strategicznego zasobu dla przyszłości Europy i możliwości osiągnięcia wielu priorytetowych celów Unii Europejskiej i jej kluczowych partnerów w Europie i poza nią - podkreśla Sneška Quaedvlieg-Mihailović, sekretarz generalny Europa Nostra.

Projekt będzie łączył wszystkich partnerów poprzez innowacyjne narzędzia, rozwijając świadomość dziedzictwa kulturowego na poziomie osób bezpośrednio zaangażowanych w proces, a docelowo także w wymiarze społecznym. Szczególny nacisk zostanie położony na wykorzystanie potencjału i zaangażowania młodszego pokolenia studentów i profesjonalistów zajmujących się dziedzictwem kulturowym.

Inicjatywa opiera się na osiągnięciach Europejskiego Roku Młodzieży 2022 i Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018; zostanie także wykorzystana w Europejskim Roku Umiejętności 2023.

Kraków jest partnerem strategicznym projektu, co jest bezpośrednio związane z funkcjonującym w naszym mieście hubem organizacji Europa Nostra. W wyniku konkursu przeprowadzonego przez Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w latach 2022-2025 krakowski hub, zlokalizowany przy ul. św. Jana 12, prowadzi Towarzystwo Miłośników Zabytków i Historii Krakowa pod kierownictwem prof. Jacka Purchli. Główne, statutowe cele towarzystwa to promocja badań nad Krakowem i upowszechniania wiedzy o mieście w zakresie konserwacji zabytków i zapobiegania ich niszczeniu.

− Cieszymy się, że utworzenie Europa Nostra Heritage Hub w Krakowie przyniosło naszemu miastu nie tylko prestiż, ale stało się przyczynkiem do rozwoju projektów sieciujących tutejsze środowisko konserwatorskie i heritologiczne z partnerami w całej Europie – mówi Robert Piaskowski, pełnomocnik prezydenta Krakowa ds. kultury. − Trzymamy kciuki za powodzenie tej inicjatywy i wierzymy, że przyniesie ona naszym specjalistkom i specjalistom cenną wiedzę i międzynarodowe kontakty ­– dodaje.

Źródło: krakow.pl

Kategorie:

  • Kultura czasu wolnego
  • Współpraca
  • Nasze gminy