Metropolia Krakowska

Projekty ZIT w ramach POIiŚ 2014-2020 - co zostało i zostanie zrealizowane?

  • 02.03.2023 08:34
  • Aktualizacja: 08:36 02.03.2023

Projekty obejmujące tematykę zrównoważonej mobilności, oprócz programu regionalnego, realizowane są również w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Z uwagi na charakter programu oraz typy możliwych do realizacji projektów są to głównie strategiczne, duże inwestycje związane z zakupem taboru oraz budową i modernizacją torowisk tramwajowych.  

www.zim.krakow.pl

W ramach ZIT ze środków POIiŚ na lata 2014-2020 MPK S.A. w Krakowie sfinansowało zakup 35 niskopodłogowych tramwajów w ramach projektu Zakup niskopodłogowego taboru tramwajowego w celu usprawnienia i poprawy jakości miejskiej komunikacji zbiorowej w Krakowie - część I i II – popularne „Lajkoniki”. Łącznie w ramach całego zamówienia MPK dostarczono 50 sztuk pojazdów, które kursują już na regularnych liniach. 


Źródło: www.stadlerrail.com

W ramach POIiŚ realizowane są również duże, strategiczne projekty torowiskowe Gminy Miejskiej Kraków. W ramach projektu Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą zostały lub zostaną zrealizowane następujące torowiska: 

  • przebudowa torowiska wzdłuż ul. Basztowej, 
  • przebudowa torowiska wzdłuż ul. Królewskiej, Podchorążych, Bronowickiej, 
  • przebudowa układu Ronda Kocmyrzowskiego, 
  • przebudowa torowiska wzdłuż ul. Krakowskiej, 
  • przebudowa torowiska wzdłuż al. Solidarności (planowana), 
  • modernizacja podstacji trakcyjnych. 

Biorąc pod uwagę kolejną trwającą inwestycję Miasta Krakowa bardzo zaawansowanie prace realizowane są obecnie w ramach budowy linii tramwajowej Krowodrza Górka – Górka Narodowa w ramach projektu Budowa linii tramwajowej KST etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej. Zakres tej inwestycji obejmuje m.in. ponad 5 km nowej linii tramwajowej, przebudowę wielu dróg i skrzyżowań wzdłuż nowej linii (w tym skrzyżowanie z ul. Opolską wraz z tunelem), budowę parkingów P+R Krowodrza Górka, Pachońskiego i Górka Narodowa na łącznie prawie 450 miejsc parkingowych, jak również budowę towarzyszącej infrastruktury pieszo-rowerowej oraz budowę towarzyszących obiektów inżynieryjnych. Więcej informacji dot. trwającej budowy linii tramwajowej Krowodrza Górka-Górna Narodowa dostępne pod linkiem https://zim.krakow.pl/nasze-projekty/linii-tramwajowa-kst-krowodrza-gorka-gorka-narodowa/.  

Ponadto, ze środków ZIT w ramach POIiŚ na lata 2014-2020 wykonana została linia tramwajowa wzdłuż Trasy Łagiewnickiej – projekt spółki Trasa Łagiewnicka S.A. pn. Budowa linii tramwajowej wzdłuż Trasy Łagiewnickiej. Już teraz efekty realizacji projektów ZIT współfinansowanych w ramach POIiŚ 2014-2020 realizowanych przez Gminę Miejską Kraków, MPK S. A. w Krakowie oraz Trasa Łagiewnicka S.A. usprawniają funkcjonowania systemu transportowego, z każdą kolejną oddaną do użytkowania inwestycją efekty te będą coraz bardziej widoczne. 

 

Kategorie:

  • Mobilność