Metropolia Krakowska

Raport z badań społecznych mieszkańców gmin Metropolii Krakowskiej

  • 15.11.2022 15:32
  • Aktualizacja: 10:37 18.11.2022

Przedstawiamy raport z badań społecznych mieszkańców gmin Metropolii Krakowskiej, które były realizowane od 5 lipca 2022 roku do 5 sierpnia 2022 roku. Zachęcamy do lektury!

Raport został opracowany jako podsumowanie uzyskanych wyników dla projektu realizowanego wśród mieszkańców obszaru Metropolii Krakowskiej z wyłączeniem miasta Krakowa. Badanie zostało wykonane w celu monitorowania jakości życia mieszkańców oraz wskaźników strategii Metropolia Krakowska 2030 i jest spójne pod względem tematycznym i metodologicznym z badaniem społecznym pn. „Barometr krakowski”, prowadzonym od 2015 r. przez Gminę Miejską Kraków. Narzędzie badawcze zostało dostarczone przez Stowarzyszenie Metropolia Krakowska, a następnie poddane konsultacji podczas spotkań roboczych. Jest to pierwsze tego typu badanie, które – analogicznie do „Barometru krakowskiego” – będzie prowadzone co dwa lata.

Badanie terenowe zostało wykonane w terminie od 5 lipca 2022 roku do 5 sierpnia 2022 roku. Zespół ankieterów został przeszkolony z zakresu tematyki badania, sposobu realizacji ankiety oraz innych zagadnień zgodnych z kodeksem ESOMAR. Każdy pracownik otrzymał urządzenie mobilne podłączone do Internetu oraz dokumenty potwierdzające wykonywaną pracę. Aplikacja mobilna zawierała wykaz punktów adresowych dla obszaru objętego badaniem dla każdego pracownika oddzielnie. Ankieterzy otrzymali zestawienie adresów dla próby głównej oraz próby rezerwowej. Każde gospodarstwo domowe otrzymało wcześniejsze zaproszenie do udziału w badaniu.

Podczas realizacji badania prowadzona była ciągła kontrola polegająca na losowej wizycie przedstawiciela Wykonawcy w punktach adresowych (dla każdego pracownika było to co najmniej 5% adresów, w których wykonano badanie). Przedstawiciele gospodarstw domowych byli pytani o fakt udziału w badaniu, orientacyjny termin pracy, jak również o wybiórcze pytania z metryczki. Kontrola była prowadzona przez cały okres trwania ankietyzacji. Kontrola nie wykazała znaczących nieprawidłowości, a nieścisłości (12 przypadków braku odpowiedzi na zadanie pytania) wynikały z nieobecności mieszkańców gospodarstw domowych, którzy odpowiadali na pytania. Wówczas brano pod uwagę jedynie fakt potwierdzenia realizacji wywiadu przez współlokatorów danego domostwa.

Pliki do pobrania

Kategorie:

  • Inteligentne zarządzanie
  • Nasze gminy