Metropolia Krakowska

Rusza nabór zgłoszeń do XVIII edycji Małopolskiego Plebiscytu „Seniorka i Senior Roku - Poza Stereotypem”

 • 17.06.2024 14:04
 • Aktualizacja: 14:05 17.06.2024

Rozpoczął się nabór zgłoszeń do Plebiscytu „Seniorka i Senior Roku - Poza Stereotypem”! W tym roku, już po raz osiemnasty, realizowany jest Małopolski Plebiscyt „Seniorka i Senior Roku - Poza Stereotypem”. Ta inicjatywa ponownie otwiera możliwość nagradzania seniorów z naszego regionu, którzy wyróżniają się szczególną aktywnością, działają z pasją, bezinteresownie angażują się w pomoc innym, a swoją postawą inspirują innych do podejmowania działań.

Jeśli w swoim otoczeniu znasz takich seniorów, nie czekaj i już dziś zgłoś ich do nagrody – może dzięki Tobie dowie się o nich cała Małopolska!

Kto może wziąć udział?

Do udziału w Plebiscycie mogą być zgłoszeni mieszkańcy województwa małopolskiego, którzy ukończyli 60 lat i aktywnie działają w organizacji pozarządowej, gminnej/powiatowej radzie seniorów, klubie seniora, czy uniwersytecie trzeciego wieku. Kandydaci powinni swoim zaangażowaniem udowadniać, że są osobami "poza stereotypem".

Kto może zgłaszać kandydatów?

Kandydatki i kandydaci do tytułu Seniorki i Seniora Roku mogą być zgłaszani przez:

 • organizacje pozarządowe
 • podmioty kościelne
 • jednostki pomocy społecznej
 • instytucje kultury
 • administrację publiczną
 • osoby fizyczne

Dlaczego warto?

„Samorząd Województwa Małopolskiego konsekwentnie od lat realizuje działania pozwalające na wzmacnianie potencjału małopolskich seniorów. Szczególne miejsce wśród nich zajmuje Plebiscyt „Seniorka i Senior Roku - Poza Stereotypem”. Akcja ta pozwala odkrywać nietuzinkowe osoby zamieszkujące nasz region – seniorki i seniorów, których pasja i zaangażowanie przekracza granice, jakie mógłby wyznaczać wiek” - mówi Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Łukasz Smółka.

Jak zgłosić kandydata?

Zgłoszeń należy dokonywać na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków poprzez przesłanie aplikacji, w tym:

 • wypełnionej Karty zgłoszenia (załącznik nr 1 do Regulaminu)
 • formularza oświadczenia Kandydatki/Kandydata o wyrażeniu zgody na udział w plebiscycie (załącznik nr 2 do Regulaminu)
 • klauzuli informacyjnej wraz z klauzulą zgody na przetwarzanie danych osobowych - w przypadku załączenia do zgłoszenia rekomendacji (załącznik nr 3 do Regulaminu).

Dodatkowo kartę zgłoszenia (załącznik nr 1 do Regulaminu) w elektronicznej wersji edytowalnej należy przesłać na adres e-mail: biuro@rops.krakow.pl.

Termin nadsyłania zgłoszeń

Zgłoszenia w wersji papierowej i elektronicznej należy przesłać najpóźniej do dnia 13 września 2024 r. do godz. 16:00 (decyduje data wpływu zgłoszenia do Organizatora Plebiscytu).

Zachęcamy do składania zgłoszeń i dołączenia do nas w odkrywaniu niezwykłych postaci seniorek i seniorów, którzy swoją działalnością przełamują stereotypy i inspirują innych!

Kategorie:

 • Usługi społeczne