Metropolia Krakowska

SMK beneficjentem konkursu Małopolska Gościnna

  • 15.04.2024 14:34
  • Aktualizacja: 14:51 15.04.2024

Ponad 35 000 zł dofinansowania otrzyma projekt Mikrowyprawy „Metropolia w jeden dzień”, który będziemy realizować w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Organizacja Turystyczna Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa.

Biuro Prasowe UMWM/ Wak

Celem projektu jest podniesienie atrakcyjności turystycznej i promocja zasobów gmin Metropolii Krakowskiej poprzez utworzenie kompleksowej i ogólnodostępnej oferty obszaru w zakresie turystyki jednodniowej. W ramach zadania zaplanowano opracowanie 15 mikrowypraw prezentujących bogactwo przyrodnicze, historyczne i kulturowe Metropolii. Przygotowana dla mieszkańców i osób odwiedzających region oferta mikrowypraw będzie zwiększać świadomość niezwykle bogatego potencjału produktów turystycznych gmin MK oraz wspierać rozpraszanie ruchu turystycznego skupiającego się głównie w centrum miasta Krakowa.

Działania w projekcie realizują jeden z celów Strategii Metropolia Krakowska 2030: Zintegrowana i atrakcyjna oferta czasu wolnego, odpowiadająca na potrzeby odbiorców, odnoszą się również do Polityki zrównoważonej turystyki Krakowa na lata 2021-28 w zakresie zapobiegania zjawisku overtourismu.

Efektem projektu będą m.in.:

  • opracowanie oraz promocja kompleksowej i ogólnodostępnej oferty wycieczek jednodniowych
  • wzrost wiedzy wśród mieszkańców i turystów na temat atrakcji turystycznych obszaru Metropolii Krakowskiej
  • rozproszenie ruchu turystycznego koncentrującego się w Krakowie, mieście - rdzeniu Metropolii oraz wzrost ruchu turystycznego w mniejszych gminach.

Samorząd województwa na projekty turystyczne realizowane w ramach II edycji konkursu Małopolska Gościnna przeznaczył ponad 4,6 mln zł. Wsparcie finansowe na realizację zadań otrzyma blisko 80 organizacji pozarządowych i stowarzyszeń.

Kategorie:

  • Kultura czasu wolnego
  • Współpraca