Metropolia Krakowska

Strefa Czystego Transportu w Krakowie – szczegóły oraz pytania i odpowiedzi

  • 03.02.2023 12:21
  • Aktualizacja: 12:27 03.02.2023

Od 1 lipca 2024 r. na terenie Krakowa zacznie obowiązywać Strefa Czystego Transportu. Po przyjęciu przez Radę Miasta Krakowa w listopadzie 2022 r. uchwały dot. wprowadzenia SCT temat nowych uregulowań stał się ważny zarówno dla mieszkańców Krakowa, jak i gmin Metropolii Krakowskiej. 

www.gov.pl

Wprowadzenie SCT ma za zadanie przede wszystkim wspomagać działania na rzecz poprawy jakości powietrza oraz w konsekwencji jakości życia mieszkańców. Wprowadzane uwarunkowania określają to, jaką ilość zanieczyszczeń mogą emitować samochody wjeżdżające do Strefy, co pozwala na ograniczenie emisji zanieczyszczeń pochodzących ze spalin samochodowych. Przyjęte założenia dot. SCT są wynikiem kompromisu pomiędzy uwagami zgłaszanymi przez mieszkańców w ramach przeprowadzonych konsultacji społecznych a dążeniem do osiągnięcia efektu ekologicznego w postaci ograniczenia zanieczyszczeń powietrza pochodzących ze źródeł transportowych. 

W związku z tym, że wprowadzenie Strefy Czystego Transportu wymaga poinformowania mieszkańców o samej idei Strefy, jak również szczegółach dot. terminów oraz wprowadzanych wymogów w zakresie emisji spalin pojazdów, Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie uruchomił dedykowaną dla SCT zakładkę na swojej stronie internetowej, dostępną pod linkiem https://ztp.krakow.pl/sct. Strona zawiera również zestawienie pytań i odpowiedzi pojawiających się w związku z wprowadzeniem SCT, istotnych z punktu widzenia mieszkańców zarówno Miasta Krakowa, jak i gmin ościennych.  

Kategorie:

  • Mobilność