Metropolia Krakowska

X Krakowski Tydzień Zawodowców

  • 11.03.2024 07:00
  • Aktualizacja: 07:25 11.03.2024

W dniach 11 -23 marca 2024 r. odbędzie się 10. edycja Krakowskiego Tygodnia Zawodowców. Jest to największe miejskie wydarzenie promujące kształcenie o profilu zawodowym adresowane do uczniów ostatnich szkół podstawowych, przed którymi stoi ważna decyzja o dalszej ścieżce kształcenia.

https://portaledukacyjny.krakow.pl/aktualnosci/280707,1812,komunikat,harmonogram_krakowskiego_tygodnia_zawodowcow_x_edycja_2024_r_.html

Krakowski Tydzień Zawodowców to okazja, by zwiedzić poszczególne szkoły oraz spotkać się z nauczycielami, profesjonalistami z danej branży czy doradcami zawodowymi, którzy pomagają nastolatkom w rozpoznaniu predyspozycji i zainteresowań.

Program Krakowskiego Tygodnia Zawodowców, wraz ze szczegółowym harmonogramem i propozycjami tematycznymi szkół, można znaleźć TUTAJ.

Warto osobiście odwiedzić poszczególne placówki, aby bezpośrednio zapoznać się z bazą dydaktyczną, obejrzeć laboratoria czy pracownie, wziąć udział w prelekcjach, prezentacjach, warsztatach czy konsultacjach.

Przykładowe punkty programu X Krakowskiego Tygodnia Zawodowców:

  • Zespół Szkół Odzieżowych Nr 1: "Od projektu do realizacji" - zajęcia otwarte w pracowniach wytwarzania wyrobów odzieżowych"
  • Zespół Szkół Poligraficzno-Medialnych im. Zenona Klemensiewicza: Prezentacja kierunków: technik grafiki  i poligrafii cyfrowej. Oprowadzenie po pracowniach projektowania cyfrowego i druku 3D
  • Zespół Szkół Gastronomicznych nr 1 w Krakowie: "Savoir vivre na co dzień i w hotelu". Prezentacja kierunku technik hotelarstwa"
  • Zespół Szkół Zawodowych nr 2 os. Szkolne 18, Kraków:   Warsztaty wiosenno-świąteczne - prezentacja kierunku technik architektury krajobrazu 
  • Zespół Szkół Elektrycznych nr 2 - Prezentacja zawodu technik mechatronik wraz z próbą pracy z robotami.

Kategorie:

  • Edukacja