Metropolia Krakowska

10-lecie SMK: 24 czerwca 2014 r.: wpis Stowarzyszenia Metropolia Krakowska do Krajowego Rejestru Sądowego

  • 24.06.2024 10:22
  • Aktualizacja: 14:49 24.06.2024

24 czerwca 2014 roku, w duchu partnerskiej współpracy, powołano do życia Stowarzyszenie Metropolia Krakowska. Od tego momentu, Stowarzyszenie stało się przestrzenią przemyślanej współpracy gmin, dążącej do wspierania wysokiej jakości życia mieszkańców i zrównoważonego rozwoju obszaru metropolitalnego.

Kamienie milowe rozwoju partnerstwa

Początki współpracy gmin zapoczątkowało Ministerstwo Rozwoju w 2013 roku, dając możliwość pozyskania funduszy na realizację projektów w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych na lata 2014-2020. Po sześciomiesięcznych rozmowach między przedstawicielami Miasta Krakowa i sąsiednich gmin, 27 marca 2014 roku podjęto decyzję o utworzeniu Stowarzyszenia Metropolia Krakowska. Do stowarzyszenia przystąpiło 14 gmin: Biskupice, Czernichów, Igołomia-Wawrzeńczyce, Kocmyrzów-Luborzyca, Liszki, Michałowice, Mogilany, Niepołomice, Skawina, Świątniki Górne, Wieliczka, Wielka Wieś, Zabierzów, oraz Zielonki. Decyzja ta otworzyła nowy rozdział w historii relacji pomiędzy Miastem Krakowem a okolicznymi gminami, stając się fundamentem zintegrowanego rozwoju obszaru.

fot. Urząd Miasta Krakowa
Zebranie założycielskie SMK, fot. UMK 

Pierwszym wyzwaniem Stowarzyszenia było uzgodnienie wspólnej Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych na lata 2014-2020, dzięki której gminy Metropolii Krakowskiej otrzymały ponad 1,5 mln zł na realizację projektów służących poprawie jakości powietrza, wymianie taboru autobusowego, budowie parkingów park&ride czy ścieżek rowerowych.


P&R Podłęże, gmina Niepołomice 

W 2018 roku działania na rzecz poprawy jakości powietrza znacznie się zintensyfikowały. Gminy Metropolii przyjęły „Plan likwidacji kotłów węglowych w Metropolii Krakowskiej do 2022 r.”, co było istotnym krokiem w walce o czystsze powietrze.

Pionierskie inicjatywy i strategiczne plany

14 grudnia 2021 roku przyjęto Strategię Metropolia Krakowska 2030, pionierski dokument rozwoju ponadlokalnego w skali kraju, który wskazuje cele i kierunki działań w siedmiu dziedzinach współpracy. Efektem wieloletniej pracy, rozmów i ustaleń w dziedzinie mobilności było uruchomienie sprzedaży Biletu Metropolitalnego.

Istotnym wydarzeniem było także przyjęcie 28 listopada 2023 roku Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej, obejmującego założenia mobilności i transportu dla 36 gmin obszaru funkcjonalnego Krakowa. Najnowszym dokumentem współpracy jest przyjęta w grudniu 2023 roku nowa Strategia ZIT Metropolii Krakowskiej, dzięki której do gmin Metropolii Krakowskiej na kolejne pięć lat trafi 154,96 mln euro.

Silne fundamenty współpracy

Realizując ideę współpracy, Metropolia Krakowska bierze udział w wielu sieciach współpracy oraz projektach międzynarodowych. Przestrzenią do współpracy są fora tematyczne, wizyty studyjne oraz coroczne Forum Metropolii Krakowskiej. Stowarzyszenie było inicjatorem podpisania deklaracji poparcia współpracy metropolitalnej przez 20 gmin Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krakowa oraz powiaty krakowski i wielicki.

Przez ostatnie dziesięć lat, łącząc siły, Metropolia Krakowska zbudowała silne i owocne partnerstwo, które charakteryzuje głębokie zaangażowanie, wzajemny szacunek oraz otwartość na innowacje. Ta wyjątkowa synergia pomiędzy różnymi jednostkami samorządowymi jest dowodem na to, że dzięki współpracy można realizować ambitne cele i kształtować przyszłość w duchu zrównoważonego rozwoju oraz wspólnie budować lepsze jutro dla naszych mieszkańców.

Kategorie:

  • Współpraca