Metropolia Krakowska

Akademia Młodego Lidera - kurs rozwoju kompetencji liderskich

 • 11.10.2023 10:14
 • Aktualizacja: 10:15 11.10.2023

Fundacja Przestrzeń Rozwoju zaprasza do udziału w Akademii Młodego Lidera skierowanej do osób w wieku od 18 do 25 lat, które chcą angażować się w działalność na rzecz społeczności lokalnej. 

Akademia Młodego Lidera to kurs dla osób w wieku od 18 do 25 lat, które chcą angażować się w działalność na rzecz własnej społeczności lokalnej i organizacji pozarządowych. To także warsztat dla tych, którzy chcą tworzyć własne grupy czy społeczności lokalne działające na rzecz innych ludzi. M.in. dla: 

 • członków samorządów uczniowskich i studenckich, młodzieżowych rad i grup nieformalnych,
 • osób działających w harcerstwie,
 • wszystkich, którzy nie posiadają takich doświadczeń, ale chciałyby to zmienić.

Program kursu składa się z części edukacyjno-warsztatowej, podczas której uczestnicy kursu otrzymają wiedzę z zakresu np. komunikacji, autoprezentacji, negocjacji i przywództwa. Oprócz tego będą mieli okazję przećwiczyć własne umiejętności oraz zdiagnozować swój potencjał bycia liderem podczas warsztatu. Dodatkowy element praktyczny kursu, to możliwość realizacji pomysłów młodych ludzi w praktyce. Uczestnicy będą mogli przeprowadzić swoją inicjatywę społeczną na rzecz wybranej społeczności lokalnej i otrzymają na ten cel dofinansowanie w wysokości do 4 tys. złotych.

Uczestnicy stworzą sieć aktywnych młodych ludzi, wzajemnie wspierając się w działaniach społecznych. Kurs to nie tylko okazja do nauki i praktyki, ale również przestrzeń do wymiany doświadczeń.

Jakie są korzyści z udziału w kursie?

✔ podniesiesz kompetencje osobiste i zawodowe w zakresie komunikacji interpersonalnej, asertywności i współpracy (udzielanie i przyjmowanie feedbacku, dialog społeczny, ciekawość siebie i innych),
✔ poznasz charakter zadań i odpowiedzialność roli lidera w społeczności lokalnej (praca projektowa, w tym dynamika trwania projektu),
✔ zdobędziesz umiejętności tworzenia i prowadzenia projektów społecznych (identyfikowanie problemów społecznych na poziomie lokalnym i twórcze szukanie rozwiązań),
✔ dowiesz się, jak kształtować własny autorytet lidera i poznasz zasady kreowania własnego wizerunku w oparciu o swoje wartości,
✔zwiększysz kompetencje z zakresu autoprezentacji i wystąpień publicznych (radzenie sobie z tremą, umiejętność wypowiedzi w jasny i przystępny sposób),
✔ poznasz zasady prowadzenia profesjonalnych spotkań oraz techniki facylitacji (prowadzenie skutecznych spotkań, zwiększenie efektywności współpracy),
✔ poznasz metody radzenia sobie z trudnymi sytuacjami, w tym konfliktami (poznanie metod ich rozwiązywania),
✔ nauczysz się skutecznego budowania współpracy oraz tworzenia inicjatyw społecznych (przy użyciu języka inkluzywnego, włączającego),
✔ poznasz innych zaangażowanych liderów.

-----------------------------------------------------------------

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Kurs obejmuje: łącznie 63 godziny zajęć edukacyjno-warsztatowych oraz dodatkowo możliwość realizacji zajęć praktycznych w postaci prowadzenia inicjatyw społecznych.

Czas realizacji kursu: od października 2023 do kwietnia 2024:

 • część edukacyjno-warsztatowa to łącznie 63 godziny (27 godz. realizowane w 2023, a 36 godz. w 2024) przeprowadzona: październik 2023 - marzec 2024.
 • część praktyczna, czyli inicjatywy społeczne realizowane: marzec - kwiecień 2024.

Kurs jest przeznaczony dla 10 uczestników zakwalifikowanych na podstawie zgłoszeń oraz prowadzonej rekrutacji. Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu kursu.

Kurs realizowany przez Rozwojowy Uniwersytet Ludowy w ramach projektu pn. „Rozwojowy Uniwersytet Ludowy - szkoła życia społecznego” jest w całości dofinansowany i bezpłatny dla Uczestników.

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Wspierania Rozwoju Uniwersytetów Ludowych na lata 2020-2030.

----------------------------------------------------------------

PROGRAM KURSU PROGRAM KURSU - CZĘŚĆ EDUKACYJNO – DYDAKTYCZNA

1. Moduł Ⅰ: “Czy mogę być Liderem?”
👤 prowadzenie: Aneta Fudała
🪧 Tematy:
1. “Ja i my - komunikacja i współpraca w grupie”.
Autoprezentacja, teambuilding, motywacje i potrzeby Uczestników.
2 . “Ja jako Lider - rozwijanie osobistych umiejętności przywódczych”.
Współpraca w zespole, sposoby pełnienia ról liderskich, udzielanie i przyjmowanie informacji zwrotnej, analiza swojego stylu funkcjonowania w zespole.
3. “Wizje na przyszłość - rozwój lidera oraz działań społecznych”.
Strategia rozwoju Lidera.

Moduł II: “Do czego dążę jako Lider?”
👤 prowadzenie: Marta Kijanko
🪧 Tematy:
1: „Wizja lidera - sposób angażowania ludzi wokół wspólnych celów i wartości”.
Kształtowanie i doskonalenie kompetencji liderskich, autodiagnoza własna.
2. „Misja lidera - strategia rozwoju ludzi i organizacji.”
Zdobycie umiejętności definiowania celów. Praca z motywacją w kontekście realizowania projektów.

Moduł III: „Jak mogę zaangażować społeczność w kierunku zmiany społecznej?”
👤 Prowadzenie: Małgorzata Michel
🪧 Tematy:
1: „ Ja jako lider w społeczności lokalnej”.
Poznanie specyfiki aktywizmu lokalnego poprzez naukę działań opartych na koncepcji empowerment. Identyfikacja siebie jako lidera, czyli lokalnego przywódcy i ambasadora zmiany społecznej.
2: „ Tworzenie lokalnego projektu szansą na zmianę społeczną.”
Diagnoza społeczności lokalnej, tworzenie projektów społecznych, wiedza z zakresu działań instytucji samorządowych i organizacji obywatelskich, pozyskiwanie lokalnych partnerów do współpracy.

----------------------------------------------------------------

HARMONOGRAM KURSU

CZĘŚĆ 1.
EDUKACYJNO-WARSZTATOWA

🔶 Warsztat 1
Temat: “Ja i my - komunikacja i współpraca w grupie”
Termin: 28.10.2023, sobota w godz. 10.00-17.00
Prowadząca: Aneta Fudała

🔶 Warsztat 2
Temat: “Ja jako Lider - rozwijanie osobistych umiejętności przywódczych”
Termin: 18.11.2023, sobota w godz. 10.00-17.00
Prowadzący: Aneta Fudała

🔶 Warsztat 3
Temat: „Wizja lidera - sposób angażowania ludzi wokół wspólnych celów i wartości”.
Termin: 16.12.2023, sobota w godz.10.00-17.00
Prowadząca: Marta Kijanko

🔶 Warsztat 4
Temat: “Ja jako lider w społeczności lokalnej”.
Termin: 13.01.2024, sobota w godz. 10.00-17.00
Prowadzący: Małgorzata Michel

🔶 Warsztat 5
Temat: „Misja lidera - strategia rozwoju ludzi i organizacji.”
Termin: 27.01.2024, sobota w godz.10.00-17.00
Prowadzący: Marta Kijanko

🔶 Warsztat 6
Temat: “Tworzenie lokalnego projektu szansą na zmianę społeczną”.
Termin: 10.02.2024 sobota w godz.10.00-17.00
Prowadzący: Małgorzata Michel

🔶 Warsztat 7
Temat: “Wizje na przyszłość - rozwój lidera oraz działań społecznych”.
Termin: 16.03.2024 , sobota w godz.10.00-17.00
Prowadzący: Aneta Fudała

CZĘŚĆ 2.
PRAKTYCZNA - INICJATYWY SPOŁECZNE

Na bazie wypracowanych rozwiązań uczestnicy mają możliwość nauczenia się organizowania inicjatyw społecznych oraz okazję by wypróbować nabyte umiejętności w praktyce i przetestować swój pomysł.
Realizacja inicjatyw społecznych przewidziana została w okresie od marca do kwietnia 2024.
Ogłoszenie konkursu na realizację inicjatyw nastąpi na przełomie lutego i marca 2024.
Każdy uczestnik realizujący inicjatywę społeczną będzie miał możliwość kontaktu z opiekunem, który pomoże mu we wdrożeniu pomysłu. Terminy spotkań z opiekunem będą ustalane indywidualnie.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

🗺 Adres: Kaszów 185, 32-060 Liszki
sala warsztatowa w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1

Kurs zaplanowany jest w formie stacjonarnej, jednakże w sytuacji zaistnienia siły wyższe, zastrzegamy sobie możliwość realizacji kursu w formie online.
Podczas spotkań zapewniamy: catering oraz kawę, herbatę, zimne napoje i ciasteczka.

----------------------------------------------------------------

REKRUTACJA I ZAPISY
 1. Kurs skierowany jest do uczestników z każdego miejsca Polski, niezależnie od aktualnego miejsca zamieszkania. Koszty podróży - we własnym zakresie.
 2. Warunkiem wzięcia udziału w kursie jest:
  - wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego: KLIKNIJ TUTAJ w terminie do 17 października 2023 r.
  − rozmowa rekrutacyjna online z osobą rekrutującą na kurs,
  − podpisanie Umowy uczestnictwa w kursie.
 3. Warunkiem udziału w kursie jest deklaracja obecności w min. 80% warsztatów.

Więcej informacji o kursie oraz zapisach można uzyskać kontaktując się:
− drogą mailową: fundacja@przestrzenrozwoju.org
− pod numerem telefonu pracowników Uniwersytetu : 507-063-721 (Iwona Surmaj) 530-999-047 (Izabela Plur).

Jeżeli jesteś zainteresowana/y uczestnictwem w kursie, wypełnij formularz zgłoszeniowy.

Kategorie:

 • Współpraca