Metropolia Krakowska

Gminy Metropolii Krakowskiej dobrym partnerem do rozwoju usług społecznych w Województwie Małopolskim

  • 30.01.2024 09:56
  • Aktualizacja: 10:54 30.01.2024

23 stycznia 2024 r. Zarząd Województwa Małopolskiego podjął uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia naboru na partnerów do realizacji projektu pn. „Małopolskie centra usług społecznych”, w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027.

Uchwała ZWM nr 129/24 w sprawie rozstrzygnięcia naboru na partnerów do realizacji projektu pn. „Małopolskie centra usług społecznych”.

Wśród 11 wyłonionych partnerów, aż 3 to Gminy Metropolii Krakowskiej:

  • Gmina Liszki (Urząd Gminy Liszki)
  • Gmina Mogilany (Urząd Gminy Mogilany)
  • Gmina Niepołomice (Urząd Miasta i Gminy w Niepołomicach).

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie wraz z partnerami będą kreować warunki do upowszechniania modelu funkcjonowania systemu pomocy społecznej opartego o Centra Usług Społecznych, umożliwiające kooperacje i wspólne angażowanie zasobów służących deinstytucjonalizacji usług społecznych.

Jakie są kolejne kroki w realizacji projektu?
1️⃣ Gminy zostaną objęte doradztwem w zakresie opracowania i realizacji diagnozy w obszarze usług społecznych;
2️⃣ Na obszarze JST przeprowadzona zostanie szczegółowa diagnoza, wskazująca na kluczowe dla lokalnej społeczności usługi społeczne;
3️⃣ Gminy opracują lokalne programy usług społecznych i uruchomią działalność #CUS!

Kategorie:

  • Usługi społeczne