Metropolia Krakowska

III Forum Metropolii Krakowskiej, czyli podsumowanie działań w 2022 r.

  • 28.11.2022 12:06
  • Aktualizacja: 12:09 28.11.2022

Jak przebiega wdrażanie Strategii Metropolia Krakowska 2030? Efekty wspólnych działań w mijającym roku zaprezentowane zostaną podczas III Forum Metropolii Krakowskiej, które odbędzie się 29 listopada 2022 r. w Centrum Konferencyjnym Hotelu Metropolo.

Forum Metropolii Krakowskiej to cykliczne spotkanie mające na celu podsumowanie mijającego roku działalności Stowarzyszenia oraz prezentację efektów współpracy 15 gmin członkowskich 
w pierwszym roku wdrażania Strategii Metropolia Krakowska 2030.  Stanowi okazję do zapoznania się z planami Stowarzyszenia na 2023 r. 

Wydarzenie otworzy Pan Jacek Majchrowski Prezes Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Krakowska. Następnie odbędzie się podsumowanie efektów współpracy gmin Metropolii Krakowskiej w 2022 r. Nieodłącznym elementem spotkań organizowanych przez Stowarzyszenie jest część inspiracyjna, która w tym roku poświęcona zostanie prezentacji zagadnienia tworzenia Urban Labu. Pomogą nam w tym przedstawiciele Instytutu Rozwoju Miast i Regionów (IRMIR) oraz Urban Lab Rzeszów. 

Druga część wydarzenia to warsztaty z wykorzystaniem metody Design Thinking, które pozwolą na wspólne wypracowanie rozwiązań problemów w 7 obszarach działania Stowarzyszenia. 

Kategorie:

  • Współpraca