Metropolia Krakowska

INFORMACJA O WYNIKU NABORU na stanowisko pracy w Zespole ds. środowiska i przestrzeni

  • 01.08.2023 11:18
  • Aktualizacja: 11:33 01.08.2023

INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA STANOWISKO PRACY: SPECJALISTA / GŁÓWNY SPECJALISTA W ZESPOLE DS. ŚRODOWISKA I PRZESTRZENI BIURA STOWARZYSZENIA METROPOLIA KRAKOWSKA – 1 ETAT

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że w wyniku zakończenia postępowania w sprawie naboru na wolne stanowisko pracy Specjalista / Główny Specjalista w Zespole ds. Środowiska i Przestrzeni (ŚiP) został wybrany:

Pan Bartłomiej Smenda

Uzasadnienie wyboru:
Wyłoniona osoba spełniła wszystkie wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się wymaganą wiedzą i uzyskała wymaganą liczbę punktów w postępowaniu rekrutacyjnym.

Kategorie:

  • Informacje o wynikach naboru