Metropolia Krakowska

INFORMACJA O WYNIKU NABORU na stanowisko pracy w Zespole ds. inteligentnego zarządzania i kultury

  • 25.01.2023 12:49
  • Aktualizacja: 12:50 25.01.2023

INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA STANOWISKO PRACY: Specjalista w Zespole ds. Inteligentnego Zarządzania i Kultury (IZK).

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że w wyniku zakończenia postępowania w sprawie naboru na wolne stanowisko pracy: Specjalista w Zespole ds. Inteligentnego Zarządzania i Kultury (IZK) został wybrany: Pan Karol Bury.

Uzasadnienie wyboru: Wyłoniona osoba spełniła wszystkie wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się wymaganą wiedzą i uzyskała wymaganą liczbę punktów w postępowaniu rekrutacyjnym. 

Kategorie:

  • Informacje o wynikach naboru