Metropolia Krakowska

Ogłoszenie o podsumowaniu procesu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Strategii ZIT Metropolii Krakowskiej na lata 2021-2027

  • 13.12.2023 07:29
  • Aktualizacja: 07:36 13.12.2023

Zgodnie z Art. 43. Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Stowarzyszenie Metropolia Krakowska podaje do publicznej wiadomości:

  1. Prognozę oddziaływania na środowisko dla projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Metropolii Krakowskiej na lata 2021-2027,
  2. Podsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu dokumentu pn. „Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Metropolii Krakowskiej na lata 2021-2027”,
  3. Uzasadnienie zawierające informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu dokumentu pn. „Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Metropolii Krakowskiej na lata 2021-2027”.