Metropolia Krakowska

Już 6 maja ruszy nabór wniosków dla MŚP z sektora HoReCa!

 • 05.04.2024 14:23
 • Aktualizacja: 14:24 05.04.2024

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza nabór na wsparcie przedsięwzięć MŚP, które planują rozszerzenie lub zmianę profilu dotychczasowej działalności prowadzonej w sektorach takich jak hotelarstwo, gastronomia (HoReCa), turystyka lub kultura. Inwestycja A1.2.1 jest finansowana z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO).

Operatorem w województwie małopolskim jest Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 

Projekt skierowany do firm, które doświadczyły trudności finansowych w związku z pandemią COVID. Firmy będą musiały udokumentować spadki obrotów na poziomie co najmniej 30% w 2020 r. lub 2021 r.

Inwestycja jest kierowana do:

 • mikro,
 • małych,
 • średnich

przedsiębiorstw, które prowadziły i prowadzą przeważającą działalność gospodarczą określoną odpowiednim kodem PKD, potwierdzoną wpisem do właściwego rejestru w jednej z branż:

 • hotelarstwo,
 • gastronomia,
 • turystyka,
 • kultura.

Wsparcie finansowe to refundacja poniesionych kosztów na:

 • inwestycje w bazę usługową lub produkcyjną – element obligatoryjny inwestycji MŚP,
 • podnoszenie kwalifikacji lub przekwalifikowania pracowników,
 • usługi doradcze na rzecz rozwoju MŚP.

! Celem dywersyfikacji powinno być wprowadzenie nowej usługi i/lub produktu w przedsiębiorstwie.
Dywersyfikacja działalności nie może prowadzić do rezygnacji przez MŚP z działalności w sektorach: hotelarstwa, gastronomii (HoReCa), turystyki, kultury.

Kwoty wsparcia:

 • min. 50 tys. zł,
 • max. 540 tys. zł

Wsparcie udzielane MŚP będzie stanowiło pomoc de minimis.

Warunki dodatkowe:

 • 10% wkładu własnego kosztów kwalifikowalnych,
 • VAT nie jest kwalifikowany,
 • max. wartość kosztów kwalifikowalnych (wsparcie i wkład własny) wynosi 600 tys. zł.

Nabów wniosków:

Wnioski należy składać wyłącznie w postaci elektronicznej przez Lokalny System Informatyczny PARP od 6 maja 2024 r. do 5 czerwca 2024 r.

Okres realizacji przedsięwzięcia MŚP wynosi 12 miesięcy i musi się zakończyć najpóźniej 31 stycznia 2026 r.

 Szczegółowe informacje dostępne na stronie operatora: horeca.marr.pl

Kategorie:

 • Gospodarka