Metropolia Krakowska

Przestrzeń do promocji aktywności gospodarczej gmin i mieszkańców

  • 23.02.2023 08:18
  • Aktualizacja: 09:17 23.02.2023

Rusza XXIII edycja konkursu „Sposób na Sukces” organizowanego przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, który gromadzi i wyróżnia najlepsze działania kreujące przedsiębiorczość na obszarach wiejskich. To dodatkowe możliwości promowania aktywności gmin Metropolii Krakowskiej w obszarze szeroko pojętej gospodarki.

Regulamin konkursu oraz dokumenty do pobrania 

Kilka słów o inicjatywie:

Głównym celem ogólnopolskiego konkursu „Sposób na Sukces” jest promocja: 
1) przedsiębiorczości na obszarach wiejskich i w miastach do dwudziestu tysięcy mieszkańców; 
2) innowacyjnych rozwiązań sprzyjających podnoszeniu jakości życia na obszarach wiejskich i miastach do dwudziestu tysięcy mieszkańców, będących przykładami tworzenia i wdrażania „innowacji”; 
3) działań na rzecz ograniczania skutków niekorzystnych zmian klimatu, w tym przedsięwzięć zrealizowanych na rzecz: ochrony środowiska oraz odnawialnych źródeł energii; 
4) włączenia społecznego i zmniejszenia ubóstwa na obszarach wiejskich i miastach do dwudziestu tysięcy mieszkańców, ze szczególnym wsparciem zatrudniania osób z grup defaworyzowanych na rynku pracy (np. osób bezrobotnych, niepełnosprawnych, kobiet powracających na rynek pracy po urlopach macierzyńskich, wychowawczych, emerytów); 
5) przedsięwzięć efektywnie zrealizowanych przy wsparciu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i innych programów pomocowych, rozumianych jako prowadzenie nowouruchomionej działalności gospodarczej lub wdrożenie nowego rozwiązania, pomysłu lub/i projektu w ramach prowadzonej dotychczas działalności gospodarczej (np. innowacyjnego).

Do XXIII edycji konkursu „Sposób na Sukces” mogą być zgłaszane przedsięwzięcia uruchomione od 1 lipca 2021 roku do 28 lutego 2023 roku przez podmioty lokalne.

Nabór zgłoszeń:

Karty zgłoszenia należy przesyłać w terminie do 15 kwietnia 2023 roku, bezpośrednio do Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, na adres: ul. Pszczelińska 99, 05-840 Brwinów, z dopiskiem: Konkurs ,,Sposób na Sukces” lub do wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego, właściwego dla miejsca realizowanego przedsięwzięcia – Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Karniowicach, ul. Osiedlowa 9, 32-082 Karniowice, 12 285 21 13/ 14, sekretariat@modr.pl

Osoby do kontaktu ze strony organizatora konkursu:
•    Małgorzata Modzelewska – m.modzelewska@cdr.gov.pl (22 125 62 44)
•    Izabela Sarba – i.sarba@cdr.gov.pl (22 125 62 41)
•    Karol Wasiewicz – k.wasiewicz@cdr.gov.pl (22 125 62 45)

Zachęcamy do promowania tej inicjatywy w społecznościach lokalnych w gminach Metropolii Krakowskiej.

Kategorie:

  • Gospodarka