Metropolia Krakowska

Konsultacje społeczne Planu Zrównoważonej Mobilności Metropolii Krakowskiej i jej Obszaru Funkcjonalnego (SUMP) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 • 24.10.2023 12:43
 • Aktualizacja: 16:38 11.04.2024

Do 6 listopada 2023 r. trwają konsultacje społeczne Planu Zrównoważonej Mobilności Metropolii Krakowskiej i jej Obszaru Funkcjonalnego (SUMP) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 

Dokument stanowi strategię tworzenia na terenie gmin nim objętych warunków dla zrównoważonego sposobu przemieszczania się. Ma on być w szczególności oparty na transporcie zbiorowym i aktywnej mobilności (rower, poruszanie się na pieszo itp.), przy jednoczesnym zwiększeniu udziału transportu zbiorowego w codziennych podróżach i zmniejszeniu negatywnego oddziaływania systemu transportu na środowisko oraz dbałości o zrównoważony rozwój wszystkich środków transportu. Dokument ten będzie wymagany dla obszarów funkcjonalnych, takich jak obszar funkcjonalny Metropolii Krakowskiej, do ubiegania się o dofinansowanie na inwestycje transportowe ze środków unijnych. 

Co chcemy osiągnąć przez realizację Planu Mobilności (tzw. SUMP): 

 1. Zwiększyć dostęp mieszkańców do transportu publicznego 

 1. Ograniczyć liczbę śmiertelnych wypadków drogowych  

 1. Zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych pochodzących z transportu 

 1. Poprawić jakość powietrza przez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń 

 1. Zmniejszyć narażenie mieszkańców na hałas 

Na co  szczególnie liczymy  w konsultacjach: 

 1. Pozyskanie informacji od mieszkańców i różnych interesariuszy  o poparciu lub uwagach do założonych efektów realizacji planu 

 1. Pozyskanie poparcia lub uwagi do  kluczowych elementów SUMP: wizji, celów i działań szczegółowych  

Więcej na stronie Obywatelskiego Krakowa: https://obywatelski.krakow.pl/aktualnosci/275991,2144,komunikat,konsultacje_spoleczne_planu_zrownowazonej_mobilnosci_metropolii_krakowskiej_i_jej_obszaru_funkcjonalnego__sump_.html 

Kategorie:

 • Mobilność
 • Współpraca
 • Nasze gminy
 • Konsultacje społeczne