Metropolia Krakowska

Kraków ponownie Złotą Gminą na 5!

  • 22.05.2023 08:12
  • Aktualizacja: 08:13 22.05.2023

Miasto Kraków zostało wyróżnione jako gmina wspierająca przedsiębiorczość lokalną podczas konferencji Forum Gmin na 5!, organizowanej przez Szkołę Główną Handlową.

Forum Gmin na 5! To cykliczna konferencja, której celem jest upowszechnienie dobrych praktyk samorządów lokalnych w zakresie tworzenia informacji publicznej dla inwestorów i przedsiębiorców z użyciem nowoczesnych mediów.

Wydarzenie ma charakter międzysektorowy, udział w nim biorą przedstawiciele środowiska akademickiego, administracji publicznej oraz biznesu.

Konferencja połączona jest z ogłoszeniem wyników corocznych badań prowadzonych w Instytucie Przedsiębiorstwa, poświęconych zachowaniom przedsiębiorczym gmin w zakresie obsługi przedsiębiorców. W edycji 2022/2023 rankingu przebadano 714 jednostek, z czego tytułem “Gminy na 5!” zostały nagrodzone 53.

Laur Złotej Gminy na 5!  - wyróżnienie, które otrzymała Gmina Miejska Kraków, przysługuje tym samorządom, które znalazły się w zestawieniu dobrych praktyk co najmniej trzykrotnie.

Tytuł Złotej Gminy na 5! przypadł jeszcze 10 innym JST (Człuchów, Rybnik, Płock, Warszawa: Żoliborz, Rydułtowy, Warszawa: Ochota, Sosnowiec, Zgorzelec, Bytom oraz Lubartów).

Raport „Gmina na Piątkę” 2022/2023

Kategorie:

  • Gospodarka
  • Nasze gminy