Metropolia Krakowska

MapujPomoc.pl – narzędzie dla nowoczesnego samorządu

  • 18.09.2023 15:31
  • Aktualizacja: 07:51 19.09.2023

Cyfryzacja przynosi korzyści we wszystkich dziedzinach życia, również w zarządzaniu pomocą społeczną na poziomie lokalnym. Jednym z narzędzi, które służą profesjonalizacji pracy społecznej, jest Mapuj Pomoc. To największa w Polsce interaktywna mapa punktów pomocowych, otoczona przez sieć ekspertów i aktorów pomocy humanitarnej. Razem z samorządem Kielc, Mapuj Pomoc zainicjowało kampanię społeczną „Otwarte miasta i wsie – mapowania i współpraca dla Ukrainy”, którą patronatem objęło również Stowarzyszenie Metropolia Krakowska. W niniejszym artykule, autorzy narzędzia przybliżą korzyści jakie wyniknęły ze współpracy samorządu i organizacji z sektora NGO, a także jak użycie mapy pomocy może pomóc innym gminom, miastom i wsiom.

4

Mapuj Pomoc – narzędzie dla nowoczesnego samorządu

Mapuj Pomoc, to platforma stworzona przez Fundację CultureLab, która umożliwia koordynację działań pomocowych. Działa na zasadzie interaktywnej mapy, gdzie podmioty zaangażowane w pomoc mogą wpisywać informacje o dostępnych zasobach. Na mapie można prowadzić swój profil, dodając współpracowników i tworząc listy punktów pomocy. Dzięki takim listom łatwo porządkować pracę podmiotów społecznych oferujących pomoc. Pozwalają także szybko przekierować potrzebujące osoby na konkretną formę wsparcia.

Mapuj Pomoc to również sieć i forum dla ekspertów. Aktorzy pomocy humanitarnej, także samorządy, spotykają się co tydzień na „PoMOCnej Kawie”, otwarcie dzieląc wiedzą i doświadczeniami. Mapuj Pomoc prowadzi również bazę wiedzy skierowaną do uchodźców z Ukrainy. Dzięki niej mogą łatwiej poruszać się w polskim systemie biurokratycznym, pomocowym i prawnym.

Korzyści dla samorządów: studium przypadku

Kampania „Otwarte Miasta i Wsie” ruszyła 18 kwietnia w Kielcach. Inauguracja, zorganizowana we współpracy z samorządem, zgromadziła imponujące grono gości. Wśród prelegentów znaleźli się m.in. Wojewoda Świętokrzyski, Pierwsza Sekretarz Ambasady, Prezydent Miasta, dyrektorzy Związku Miast Polskich oraz Unii Metropolii Polskich. Ich obecność podkreślała istotność inicjatywy dla instytucji na poziomie lokalnym, jak i międzynarodowym. Pojawili się bowiem także obserwatorzy z UNHCR czy IOM oraz prelegentka z UNICEF.

Współpraca Mapuj Pomoc z samorządem Kielc zaowocowała. W ramach kampanii udało się dodać do mapy pomocy dziesiątki punktów z województwa świętokrzyskiego, wzmacniając sieć pomocy na tym obszarze. Wielu pracowników ośrodków pomocy społecznej oraz przedstawicieli gmin przeszło specjalistyczne szkolenia z zakresu mapowania i zarządzania danymi. Te działania zwiększyły kompetencje lokalnych pracowników. Podniosły też jakość i efektywność systemów pomocy.

Dołącz do sieci!

Mapuj Pomoc to praktyczna baza informacji. Powstała, by wspierać i promować inicjatywy kierowane do osób uchodźczych z Ukrainy. Rozwinęła się jednak w coś więcej niż mapę wsparcia. To przestrzeń, gdzie można nawiązać współprace, aby prowadzić politykę społeczną efektywniej i na szerszą skalę. Na grupach w mediach oraz spotkaniach online „PoMOCna Kawa” osoby zaangażowane w działania pomocowe dzielą się wiedzą o grantach, zmianach w prawie, problemach i wspólnie starają się szukać rozwiązań.

Szkolenia z mapowania

Mapuj Pomoc prowadzi szkolenia dla pracowników samorządów i ośrodków pomocy społecznej. Specjalista uczy, jak założyć konto na mapie i dołączyć do spotkań. Kursy obywają się online i stacjonarnie. Po Kielcach, Rzeszowie i Przemyślu, gdzie już zawitała kampania „Otwarte Miasta i Wsie”, czas na Kraków i okoliczne gminy. Szkolenie dla przedstawicieli Gmin Metropolii Krakowskiej oraz gmin Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego zaplanowane jest na 21 września 2023 roku.

Cyfryzacja to trend, który nie omija zarządzania pomocą społeczną. Mapa pomocy, wspierana przez sieć ekspertów, bazę wiedzy i cykliczne spotkania, może być wartościowym narzędziem w rękach pracowników samorządów.

Fundacja CultureLab

mapujpomoc@culturelab.pl 

Kategorie:

  • Usługi społeczne