Metropolia Krakowska

Podsumowanie Inkubatora Włączenia Społecznego!

  • 10.10.2023 09:25
  • Aktualizacja: 09:31 10.10.2023

10 października odbyła się konferencja „Włącz się w przyszłość innowacji” wieńcząca projekt Inkubator Włączenia Społecznego. Spotkanie stanowiło przestrzeń do wymiany doświadczeń, spostrzeżeń i potrzeb w gronie Innowatorów i zaproszonych gości, a Strefa Innowacji przybliżyła przyszłość innowacji społecznych w naszym regionie i kraju. W konferencji uczestniczyła również przedstawicielka Stowarzyszenia Metropolia Krakowska.

2

Województwo Małopolskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie od 7 lat współtworzą nowatorskie rozwiązania, które tworzą lepsze, bardziej przyjazne warunki do życia i rozwoju dla wszystkich mieszkańców Małopolski.

Ale nie tylko! Innowacje, które zaczęły się w Małopolsce, żyją i działają w całej Polsce.

Podczas spotkania Pan Łukasz Smółka, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego opowiedział dlaczego Małopolska jest tak dobrą przestrzenią do rozwijania nowatorskich rozwiązań społecznych. Pani Minister Agnieszka Ścigaj i Pani Dominika Tadla przedstawiły perspektywę w jakiej administracja rządowa widzi wspieranie i wdrażanie innowacji społecznych, jako źródło zmian systemowych, a Pani Marta Mordarska, Przewodnicząca Komisji Polityki Prorodzinnej i Społecznej opowiadała o swoim doświadczeniu w implementacji nowatorskich rozwiązań w regionie.

Konferencja pozwoliła przede wszystkim poznać bliżej 9 najlepszych Innowacji społecznych i ich twórców. W panelach dyskusyjnych poznaliśmy ich motywacje, które stały za tworzeniem prezentowanych rozwiązań i emocje jakie towarzyszyły testowaniu w mikro skali.

Więcej informacji o innowacjach znajduje się na stronie ROPS w Krakowie.

Kategorie:

  • Usługi społeczne