Metropolia Krakowska

Spotkanie lokalne w Czernichowie w ramach konferencji RPO pn. "Przemoc wobec osób starszych"

  • 20.03.2024 09:27
  • Aktualizacja: 09:39 20.03.2024

W dniu 15 marca 2024 r. w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich w Warszawie odbyła się konferencja poświęcona problemowi przemocy wobec seniorów pt. "Przemoc wobec osób starszych". Wydarzenie, zainicjowane przez Rzecznika Praw Obywatelskich we współpracy z Ogólnopolską Federacją Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku, miało charakter ogólnopolski, a  dzięki transmisji online wszyscy zainteresowani mieli możliwość uczestnictwa w nim. 

5

Transmisja w Internecie stworzyła możliwość organizacji lokalnych spotkań, umożliwiając uczestnictwo społeczności lokalnych w debacie na temat przemocy wobec osób starszych. Jedno z tych spotkań miało miejsce w Czernichowie. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zaprosił na spotkanie miejscowych seniorów i zorganizował forum dyskusyjne z udziałem przedstawicieli Czernichowskiego Stowarzyszenia Seniorów. 

Podczas konferencji omówiono szeroki zakres zagadnień związanych z przemocą wobec osób starszych, w tym definicję przemocy, jej różne formy, język przemocy oraz sposoby jej przeciwdziałania i zgłaszania. Uczestnictwo w wydarzeniu było bezpłatne, co podkreślało jego otwartość i dostępność dla wszystkich zainteresowanych.

Ważnym elementem konferencji był fakt, że wydarzenie to było tłumaczone na polski język migowy. Tłumaczenie to było symbolicznym gestem, podkreślającym uniwersalny charakter problemu przemocy wobec osób starszych oraz konieczność jego zwalczania bez względu na jakiekolwiek bariery językowe czy kulturowe.

Konferencja "Przemoc wobec osób starszych" nie tylko podniosła świadomość społeczną na temat tego problemu społecznego, ale również zainspirowała lokalne społeczności do działania. Stanowiła ona wyraz determinacji społeczeństwa w walce z przemocą wobec osób starszych oraz podkreślenie znaczenia solidarności i wspólnego działania w tej sprawie.

 

Kategorie:

  • Nasze gminy
  • Usługi społeczne