Metropolia Krakowska

W gminie Liszki powstał Rozwojowy Uniwersytet Ludowy

  • 18.09.2023 09:22
  • Aktualizacja: 10:30 18.09.2023

“Rozwojowy Uniwersytet Ludowy - Szkoła Życia Społecznego”, to ośrodek szkoleniowo-edukacyjny dla osób dorosłych, którego celem jest rozwój kompetencji społecznych liderów, społeczników i osób pracujących na rzecz innych ludzi. Uniwersytet mieści się w gminie Liszki, ale jest dostępny dla osób z całej Polski. 

Jesienią 2023 roku będzie można skorzystać z Akademii Młodego Lidera, czyli cyklu warsztatów rozwojowych dla młodych dorosłych (18-24 lata) aktywnych społecznie. Aktywiści mogą rozwinąć się na polu komunikacji, liderstwa czy autoprezentacji. Będą też mieli szansę na realizację swojej społecznej inicjatywy dzięki możliwości uzyskania wsparcia finansowego w Uniwersytecie.

Miejsce spotkań utworzyła Fundacja Przestrzeń Rozwoju z Krakowa, która od dłuższego czasu angażuje się w rozwój potencjału gminy Liszki jako Lisiecka Przestrzeń Rozwoju. Organizacja posiada wieloletnie doświadczenie w profesjonalnym prowadzeniu warsztatów rozwoju osobistego i zawodowego, projektów animacji społecznej oraz zaangażowaniu w rozwój organizacji społecznych. 

Ideą uniwersytetów ludowych jest uczenie się przez całe życie bez względu na wiek, pochodzenie, status majątkowy czy wykształcenie. To upowszechnienie edukacji dorosłych według tzw. idei grundtvigiańskiej, opartej na otwartej, przyjaznej atmosferze, tworzeniu warunków do rozwoju osobistego i aktywności społecznej.

Oferta Rozwojowego Uniwersytetu Ludowego doskonale wpisuje się w wymagania współczesnego świata, skoncentrowanego na relacjach międzyludzkich. Zgodnie z tym podejściem, odchodzi się od tradycyjnych, encyklopedycznych metod kształcenia. Rozwój kompetencji społecznych takich jak komunikowanie się, asertywność czy współpraca, pomaga skutecznie funkcjonować we wciąż zmieniającej się rzeczywistości społecznej. 

Rozwojowy Uniwersytet Ludowy mieści się przy ul. Św. Jana Kantego 5 w samym centrum Liszek, a od września 2024 przeniesie się do większych przestrzeni w Kaszowie. Oprócz rozwoju kompetencji społecznych, uczestnicy mają szansę wzmacniać kompetencje obywatelskie, aby móc partycypować w życiu obywatelskim i współtworzyć różnorodne wspólnoty.

W przestrzeniach Uniwersytetu zaplanowano m.in. kursy i warsztaty rozwoju osobistego, szkolenia zawodowe czy seminaria i konferencje. Ponadto słuchacze Uniwersytetu będą mogli skorzystać z sesji coachingowych oraz zaangażować się w inicjatywy społeczne, spotkania integracyjne czy klub społecznika.

Uniwersytet powstał dla osób, które chcą podnosić własne kompetencje osobiste i zawodowe, pracujących lub zamierzających działać na rzecz innych ludzi zawodowo czy społecznie. Z oferty mogą skorzystać np. pracownicy NGO, nauczyciele, przedsiębiorcy, osoby pracujące w instytucjach, przedstawiciele samorządu lokalnego oraz animatorzy i aktywiści społeczni działający w grupach nieformalnych.

Rozwojowy Uniwersytet Ludowy to przestrzeń, w której zarówno nauczyciele, jak i uczestnicy mają wpływ na program wydarzeń. Przewidziane są różnorodne aktywności, takie jak długie cykle kursów związane z kompetencjami społecznymi (przydatne w życiu osobistym, pracy zawodowej, pomocy, partycypacji społecznej, edukacji i wychowaniu), a także warsztaty stacjonarne i online. Uczestnicy Uniwersytetu mogą skorzystać z wielu kursów, które dają konkretne narzędzia i wsparcie w zakresie pomocy innym. Szkolenia są kierowane zarówno do specjalistów (psychologów, nauczycieli, trenerów itp.), jak i do liderów społecznych (wolontariusze, aktywiści, harcerze, studenci pomagający innym). 

Jesienią 2023 roku będzie można skorzystać z Akademii Młodego Lidera, czyli cyklu warsztatów rozwojowych dla młodych dorosłych (18-24 lata) aktywnych społecznie. Aktywiści mogą rozwinąć się na polu komunikacji, liderstwa czy autoprezentacji. Będą też mieli szansę na realizację swojej społecznej inicjatywy dzięki możliwości uzyskania wsparcia finansowego w Uniwersytecie.

Kolejne kursy, to Studium Pracy z Grupą i Zespołem dla specjalistów pomagających innym, Studium Profesjonalnej Pomocy i Wsparcia dla zawodowców, ale także wolontariuszy oraz Akademia Współpracy dla wszystkich aktywistów. Program Akademii będzie oparty na połączeniu warsztatów rozwojowych z praktycznym wdrażaniem działań dla społeczności lokalnej. Uniwersytet przewiduje również prowadzenie coachingu indywidualnego jako formy pogłębionej pracy nad wyzwaniami rozwoju osobistego.

Zainteresowani mogą szukać informacji o wydarzeniach na profilu Facebook Lisieckiej Przestrzeni Rozwoju.

Więcej informacji o programie szkoleń oraz planowanych działaniach udziela Dyrektor Uniwersytetu Iwona Surmaj (tel. 505 123 034).

 

Tytuł zadania publicznego „ Rozwojowy Uniwersytet Ludowy - szkoła życia społecznego”

Termin realizacji zadania publicznego: od 1 lipca 2023 do 31 grudnia 2025

Projekt współfinansowany przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, w ramach Rządowego „Programu Wspierania Rozwoju Uniwersytetów Ludowych na lata 2020- 2023”

Kategorie:

  • Edukacja