Metropolia Krakowska

Wraz z nowym rokiem akademickim startuje współpraca Metropolii Krakowskiej ze środowiskiem naukowo-badawczym

 • 02.10.2023 15:15
 • Aktualizacja: 15:25 03.10.2023

1 października na krakowskich uczelniach uroczyście rozpoczęto nowy rok akademicki. Uprzedzając tę ważną dla środowiska szkół wyższych datę w kalendarzu, 14 września br. Metropolia Krakowska poczyniła pierwsze kroki na drodze do ponadlokalnej platformy współpracy samorządów lokalnych i sektora akademickiego.  Odbyło się wówczas zintegrowane spotkanie Forum Edukacji i Rozwoju Gospodarczego, którego celem była identyfikacja obszarów współpracy instytucji samorządowych i środowiska naukowego.

Perspektywę współpracy ze strony sektora samorządowego zaprezentowała Pani Kinga Wrona, przedstawicielka Wydział ds. Innowacji i Przedsiębiorczości Urzędu Miasta Krakowa, prezentując model współdziałania, oparty o formułę międzysektorowego porozumienia oraz działalność Rady Partnerów. 

Rada Partnerów podejmuje strategiczne decyzje w zakresie dotyczącym realizacji umowy. Jest organem opiniotwórczym w zakresie podejmowanych inicjatyw, współpracy międzysektorowej, wyznaczania kierunków dotyczących promocji Krakowskiego Ośrodka Naukowo-Badawczego, współpracuje i wspiera UMK przy realizacji projektów i programów skierowanych do studentów i absolwentów krakowskich uczelni.

Dla rozwoju współpracy ponadlokalnej szczególnie istotnym wątkiem jest opracowywany przez Miasto Kraków Program Współpracy z Krakowskim Ośrodkiem Naukowo-Akademickim. 
Celem Programu jest intensyfikacja współpracy środowiska akademickiego, ośrodków badawczych, otoczenia biznesu, samorządu, przedsiębiorców oraz inicjatyw mających na celu rozwój technologiczny i cywilizacyjny Krakowa.

Program zakłada 4 obszary oddziaływania: 

 • informacja, 
 • wsparcie, 
 • innowacja,
 • aktywizacja.

W dalszej części spotkania uczestnicy mieli możliwość poznania perspektywy i potrzeb w zakresie współpracy z JST ze strony uczelni wyższych.  W tym celu do udziału w spotkaniu zaproszeni zostali przedstawiciele Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W pierwszej kolejności głos zabrali Pan dr Grzegorz Matusik oraz Pani dr hab. Anna Myczkowska-Szczerska z Wydziału Form Przemysłowych ASP. 

Najważniejsze przestrzenie do współpracy Wydziału Form Przemysłowych ASP z instytucjami samorządowymi obejmują:

a)    W sferze rozwoju gospodarczego

 • Projektowanie alternatywne
 • Projektowanie komunikacji wizualnej
 • Projektowanie opakowań
 • Projektowanie systemów znaków

b)    W obszarze oświaty

 • projektowanie społecznych kampanii informacyjnych
 • projektowanie systemów znaków na potrzeby edukacji włączającej
 • współkreowanie dodatkowej oferty edukacyjnej w oparciu o potencjał intelektualny uczelni (warsztaty, wizyty studyjne, konkursy tematyczne)

Pola do współpracy Wydziału Historycznego UJ z instytucjami samorządowymi przedstawił Pan dr hab. Wiktor Szymborski, prof. UJ. Dotyczą one głównie sfery oświaty i kultury:

 • współkreowanie dodatkowej oferty edukacyjnej w dziedzinie historii, w tym historii lokalnej i lokalnego dziedzictwa kulturowego w oparciu o nowoczesne technologie (np. action track) i potencjał intelektualny uczelni (dedykowane wykłady, wizyty studyjne w ciekawych miejscach), wsparcie w organizacji wystaw, opracowywaniu publikacji nt. historii lokalnej
 • praktyki studenckie (pedagogiczne) w szkołach gmin Metropolii Krakowskiej
 • praktyki studenckie w archiwach zakładowych (specjalizacja archiwistyczna):
 • praktyki w instytucjach kultury (specjalizacja antropologiczna).
   

Kategorie:

 • Gospodarka
 • Współpraca
 • Edukacja