Metropolia Krakowska

Wyniki wyniki naboru do Forum ds. Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych na lata 2021-2027

  • 14.12.2022 11:58
  • Aktualizacja: 15:10 15.12.2022

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska ogłasza wyniki naboru do Forum do spraw Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Metropolii Krakowskiej na lata 2021-2027
 

Informujemy, że w wyniku naboru do Forum do spraw Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Metropolii Krakowskiej na lata 2021-2027, prowadzonego w dniach 28 września - 10 listopada 2022 r., Stowarzyszenie Metropolia Krakowska wyłoniło 13 członków Forum.
Nabór prowadzony był w oparciu o Regulamin działalności Forum do spraw Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Metropolii Krakowskiej na lata 2021-2027, stanowiący Załącznik nr 1 do Uchwały nr 5/2022 Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Krakowska z dnia 30 sierpnia 2022 r. 

Poniżej załączono listę organizacji, których przedstawiciele zostali zakwalifikowani do uczestniczenia w pracach Forum.

Pliki do pobrania

Kategorie:

  • Współpraca
  • Inteligentne zarządzanie