Metropolia Krakowska

Celem projektu RiConnect było przemyślenie, przekształcenie i zintegrowanie infrastruktury służącej mobilności, po to aby na nowo połączyć ludzi, dzielnice, miasta i obszary natury oraz wsparcie transportu publicznego i aktywnej mobilności, przeciwdziałanie segregacji społecznej i stworzenie możliwości dla rewitalizacji miast.

Realizacja projektu pozwoliła na zdobycie pierwszych doświadczeń w realizacji projektu współfinansowanego w ramach URBACT. RiConnect to również projekt przeprowadzony we współpracy z Gminą Skawina. Jednym z jego efektów jest przygotowanie Koncepcji funkcjonalno-przestrzennej Skawińskiego Centrum Komunikacyjnego wraz z otoczeniem - przygotowanego w partycypacyjny sposób dokumentu wskazującego kierunki rozwoju tego obszaru - zintegrowanego węzła przesiadkowego i jego okolicy - z perspektywy zarówno pasażerów, jak i lokalnych mieszkańców.

Cele:

 • 8

  obszarów metropolitalnych z całej Europy będących partnerami projektu

 • 4

  dni warsztatów typu Charette w ramach projektu pilotażowego

 • 1

  przygotowany Zintegrowany Plan Działań stanowiący efekt finalny realizacji projektu

Działania w projekcie

 1. Przeprowadzenie międzynarodowych wizyt studyjnych (jedna u każdego z Partnerów projektu) w trybie stacjonarnym i online w celu wymiany dobrych praktyk i współpracy w obszarach objętych założeniami projektu (mobilność, relacje pomiędzy transportem a zagospodarowaniem przestrzeni i ochroną środowiska).
 2. Spotkania Lokalnej Grupy URBACT ( w tym: przedstawicieli Gminy Skawina, mieszkańców, pasażerów, różnych grup społecznych) w celu wspólnego wypracowywania założeń Zintegrowanego Planu Działań obejmującego rozwój Skawińskiego Centrum Komunikacyjnego wraz z otoczeniem.
 3. Warsztaty typu Charette - cykl spotkań przeprowadzonych z lokalnymi mieszkańcami, pracownikami Gminy Skawina, lokalnymi stowarzyszeniami i przedstawicielami zróżnicowanych grup społecznych) w celu wypracowania założeń Koncepcji funkcjonalno-przestrzennej Skawińskiego Centrum Komunikacyjnego wraz z otoczeniem jako planu rozwoju obszaru.
 4. Przygotowanie założeń Zintegrowanego Planu Działań wykorzystujących doświadczenia i wkład pozyskany zarówno podczas spotkań Lokalnej Grupy URBACT, jak i warsztatów Charette oraz wizyt studyjnych

Czytaj więcej o projekcie

Dokumenty