Metropolia Krakowska

Efekty realizacji projektów Strategii ZIT dot. zrównoważonej mobilności zrealizowanych w ramach POIiŚ 2014-2020

  • 14.02.2024 14:15
  • Aktualizacja: 10:51 23.02.2024

W związku z zakończeniem na koniec 2023 r. okresu kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 trwają ostatnie prace związane z końcowym rozliczeniem projektów ZIT realizowanych w ramach Działania 6.1 POIiŚ 2014-2020. Jest to też okazja do podsumowania efektów realizacji projektów Strategii ZIT na lata 2014-2020 w zakresie zrównoważonej mobilności zrealizowanych ze środków tego programu. 

fot. UMK

W ramach Działania 6.1 POIiŚ 2014-2020 Miasto Kraków, spółka Trasa Łagiewnicka sp. z o.o. oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S. A. w Krakowie zrealizowały projekty przewidujące budowę i przebudowę linii tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zakup taboru tramwajowego. Pozwoliły one zarówno na uruchomienie nowych połączeń tramwajowych, jak i poprawę jakości infrastruktury torowisk oraz wykorzystywanego taboru tramwajowego. Oprócz projektów o typowo infrastrukturalnym charakterze w ramach projektu Od idei do zmiany. Plan Zrównoważonej Mobilności Metropolii Krakowskiej przeprowadzone zostały również Kompleksowe Badania Ruchu na terenie Miasta Krakowa oraz 35 gmin objętych założeniami Planu Zrównoważonej Mobilności Metropolii Krakowskiej i jej Obszaru Funkcjonalnego (SUMP)

Efekty realizacja ww. projektów przedstawia poniższa tabela, szczegółowa mapa zrealizowanych projektów dostępna jest po zalogowaniu się na Platformę Komunikacji SMK. Ponadto, pod tym linkiem dostępny jest szczegółowy artykuł dot. rosnącej roli transportu szynowego w obszarze miejskim na przykładzie współfinansowanej w ramach POIiŚ 2014-2020 linii tramwajowej Krowodrza Górka – Górka Narodowa. 

Lp. Tytuł projektu Zrealizowany zakres rzeczowy
1. Budowa linii tramwajowej KST etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej   Nowa linia tramwajowa Krowodrza Górka – Górka Narodowa wraz z parkingami w systemie Parkuj i Jedź Krowodrza Górka, Pachońskiego i Górka Narodowa (o łącznej pojemności prawie 670 miejsc) oraz pełną infrastrukturą drogową obejmującą budowę i przebudowę ciągów komunikacyjnych, budowę ścieżek rowerowych, budowę chodników i budową oświetlenia
2. Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą  Przebudowane torowiska tramwajowe w Krakowie w ciągu ul. Basztowej, ul. Krakowskiej, ul. Królewskiej – Podchorążych – Bronowickiej, ul. Zwierzynieckiej – Kościuszki (inwestycja w toku), Ronda Kocmyrzowskiego wraz z przebudową podstacji trakcyjnych
3. Budowa linii tramwajowej wzdłuż Trasy Łagiewnickiej Nowy odcinek linii tramwajowej, pomiędzy pętlą tramwajową na osiedlu Kurdwanów a istniejącą linią tramwajową wzdłuż ulicy Zakopiańskiej wraz z tunelem tramwajowym i przebudowanym odcinkiem linii tramwajowej wzdłuż ul. Zakopiańskiej 
4. Zakup niskopodłogowego taboru tramwajowego w celu usprawnienia i poprawy jakości miejskiej komunikacji zbiorowej w Krakowie - część I i II  Zakupionych zostało 50 szt. niskopodłogowych tramwajów
5. Od idei do zmiany – Plan Zrównoważonej Mobilności Metropolii Krakowskiej  Kompleksowe Badania Ruchu na terenie Krakowa oraz 35 pozostałych gmin objętych założeniami Planu Zrównoważonej Mobilności Metropolii Krakowskiej i jej Obszaru Funkcjonalnego (część ankietowa dot. preferencji transportowych oraz część pomiarowa dot. napełnień pojazdów komunikacji publicznej)

Dodatkowe materiały dla członków zespołów ds. współpracy metropolitalnej: tutaj (dostęp po zalogowaniu). 

Kategorie:

  • Mobilność
  • Nasze gminy
  • Współpraca