Metropolia Krakowska

O rozwoju gospodarczym regionu

  • 04.04.2023 14:16
  • Aktualizacja: 08:55 05.04.2023

31 marca 2023 r. odbyło się spotkanie Forum Rozwoju Gospodarczego Metropolii Krakowskiej, którego motywem przewodnim był temat wsparcia przedsiębiorczości na gruncie lokalnym.

Uczestnicy spotkania mieli możliwość poznania zasad i korzyści wynikających z udziału w organizowanym przez Centrum Doradztwa Rolniczego konkursie „Sposób na Sukces”, którego celem jest promowanie dobrych praktyk w zakresie przedsiębiorczości na obszarach wiejskich. W tym temacie głos zabrała przedstawicielka Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Karniowicach, P. Anna Tobiasz.

Ważnym elementem prezentacji było zwrócenie uwagi na możliwości bezpośredniego zaangażowania się gmin w realizację przedsięwzięć w szerokim partnerstwie lokalnym w  kontekście budowania marki lokalnej (dobra praktyka marki lokalnej pn. Zagórzańskie Dziedziny).

Pani Dominika Skrzypińska z Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Krakowie zaprezentowała ramy programowe dotyczące finansowania szeroko pojętego rozwoju lokalnego z funduszy unijnych w perspektywie finansowej 2021-2027.

Podniesiona została kwestia możliwości organizowania mobilnych punktów informacyjnych w poszczególnych gminach na zasadzie dyżurów pracowników Głównego Punktu Informacyjnego w Krakowie. Warto z niej skorzystać!

W dalszej części spotkania zaprezentowane zostały  najważniejsze wnioski z badania przedsiębiorców Metropolii Krakowskiej, jakie zostało zrealizowane na zlecenie SMK w ramach projektu Krakow Metropolitan Area for Business

Szczególny nacisk położony został na zdiagnozowane potrzeby informacyjne lokalnych przedsiębiorców i możliwości realizacji działań informacyjnych w tym zakresie we współpracy ponadlokalnej. 

Zagadnienie to stanowiło punkt wyjścia do pracy warsztatowej, której efektem były rekomendacje w zakresie wsparcia informacyjnego w zakresie źródeł finansowania rozwoju działalności gospodarczej oraz sieciowania.

  1. Spotkania powinny mieć charakter dedykowany (podmiotowo i tematycznie), organizacja tego typu wsparcia przy okazji innych eventów jest niecelowa ze względu na zbędne rozproszenie uwagi odbiorców docelowych, rekomendowana częstotliwość do nie częściej niż 2-4 razy w roku.
  2. Spotkania powinny angażować możliwie szerokie grono partnerów do współpracy międzysektorowej
  3. Działania informacyjne na temat oferty wsparcia powinny kłaść nacisk na korzyści, powinny być poprzedzone przygotowaniem narzędzi bazodanowych (aktualizowana na bieżąco baza przedsiębiorców lokalnych)
  4. Spotkania ponadlokalne mają dodatkowy walor integracyjny i potencjał dla rozwoju współpracy biznesowej.
  5. Spotkania dotyczące źródeł finansowania rozwoju działalności powinny zawierać komponent indywidualnego, kompleksowego doradztwa (od diagnozy potrzeb i potencjałów rozwojowych, wskazanie możliwych źródeł finansowania działań, po wsparcie w realizacji i rozliczeniu przedsięwzięć).

Kategorie:

  • Gospodarka
  • Współpraca
  • Nasze gminy