Metropolia Krakowska

Wspólnie na rzecz rozwoju. Nawiązanie współpracy w ramach Targu Wielkowiejskiego.

  • 05.04.2023 13:32
  • Aktualizacja: 13:33 05.04.2023

Wspólne działania informacyjne, realizacja przedsięwzięć merytorycznych w zakresie rozwoju lokalnego z wykorzystaniem idei smart city oraz smart village, a także wspólna promocja potencjału gospodarczego regionu – to główne założenia porozumienia podpisanego 1 kwietnia pomiędzy Stowarzyszeniem Metropolia Krakowska a Gminą Wielką Wieś. 

3
fot. Urząd Gminy Wielka Wieś

Podjęcie współpracy partnerskiego zakłada wspólne działania realizowane w ramach Targu Wielkowiejskiego – cyklicznego wydarzenia mającego na celu promowanie lokalnej przedsiębiorczości, rozwój małych i średnich przedsiębiorstw oraz realizację projektów wpisujących się w ideę smart village

Wraz z reprezentującym Stowarzyszenie Metropolia Krakowska Dyrektorem Danielem Wrzoszczykiem, symboliczne porozumienia o współpracy partnerskiej podpisali: Łukasz Smółka – Wicemarszałek Województwa Małopolskiego, prof. Sylwester Tabor – Rektor Uniwersytetu Rolniczego oraz Danuta Szopa – Dyrektor OT Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Podpisanie porozumienia poprzedził panel dyskusyjny, podczas którego uczestnicy omówili możliwości współpracy oraz szanse jakie niesie ze sobą idea smart village dla rozwoju lokalnego. 

Podpisane porozumienie to szansa na – przyświecającą wszystkim działaniom Metropolii Krakowskiej – zaplanowaną i efektywną współpracę służącą zapewnieniu dobrej jakości życia mieszkańców oraz zrównoważonemu rozwojowi. 

W  ramach współpracy partnerskiej:

  • wspólnie będziemy promować ideę Targu Wielkowiejskiego, jako formuły wsparcia lokalnej przedsiębiorczości oraz przestrzeni łączącej różnych partnerów wokół idei smart village;
  • podejmiemy działania mające na celu promocję potencjału gospodarczego, w tym także turystycznego gmin Metropolii Krakowskiej; 
  • przybliżymy uczestnikom Targu Wielkowiejskiego działania podejmowane przez Metropolię Krakowską oraz ich efekty dla mieszkańców gmin. 

Kategorie:

  • Gospodarka
  • Nasze gminy
  • Współpraca