Metropolia Krakowska

herb gminy

Zatrzymaj się i... zostań!

Najmniejsza gmina powiatu wielickiego zlokalizowana w jego centrum, pomiędzy doliną Raby, doliną Wisły i wzniesieniami Pogórza Wielickiego, w odległości ok. 20 km od Krakowa jest obszarem typowo rolniczym. Bogate walory przyrodnicze i krajobrazowe nie tylko determinują jej profil gospodarczy, ale czynią z niej również doskonałe miejsce do życia.

Niezwykłe obiekty architektury sakralnej, urok szlacheckich dworów i licznych przydrożnych kapliczek, przeplatają się tu z pięknem krajobrazu pogórza wielickiego. Atutem tych okolic  jest jej położenie w pobliżu ważnych szlaków komunikacyjnych, a także niewielka odległość do Krakowa.
 

Podstawowe fakty:

 • Status - Gmina Wiejska
 • Powierzchnia - 41 km2
 • Liczba Mieszkańców - 10 600 osób
 • Dochody Ogółem Budżetu Gminy na 1 mieszkańca - 6 948 zł

Atuty gminy:

 • Wysoka atrakcyjność osadnicza, postępująca zmiana charakteru gminy na zabudowę jednorodzinną;
 • Położenie w pobliżu ważnych szlaków komunikacyjnych (autostrada A4), dobra dostępność komunikacyjna gminy (DK 94, DW 966, rozbudowana sieć dróg lokalnych);
 • Rozwój drobnych usług, rzemiosła i handlu nieuciążliwych dla otoczenia jako kierunek uaktywnienia działalności gospodarczej w gminie;
 • Liczne tereny inwestycyjne oraz działki inwestycyjne w Biskupicach takie jak w m. Bodzanów (prace projektowe dot. wykonania inwestycji pn.: „Budowa zjazdu i drogi do Strefy Aktywności Gospodarczej w miejscowości Bodzanów”);
 • Wysoka atrakcyjność gminy ze względu na bogate walory przyrodnicze i kulturowe.

Atrakcje turystyczne

 • Trzy cenne zabytkowe kościoły. Najbardziej okazały jest Kościół św. Marcina w Biskupicach, usytuowany na górującym ponad otoczeniem wzniesieniu, z którego rozpościera się panorama na Kraków oraz Puszczę Niepołomicką. W Bodzanowie warto zwiedzić XVIII-wieczny drewniany kościół św. Apostołów Piotra i Pawła. Trzeci obiekt sakralny usytuowany jest w Łazanach. Wnętrze pochodzącego z XVI wieku kościoła Znalezienia Krzyża Świętego skrywa  unikatowe tabernakulum wydrążone w pozostawionym pniu rosnącego tu kiedyś dębu. 
 • Dworki  w Łazanach, Jawczycach oraz Tomaszkowicach. Wszystkie są dziś w rękach prywatnych osób. Klasycystyczny dwór w Łazanach pochodzi z pierwszej połowy XIX wieku. Również XIX-wieczny jest otoczony zabytkowym parkiem dwór w Tomaszkowicach. Dwór w Jawczycach powstał  w 1935 roku. Budynek otacza XIX-wieczny park, na skraju którego rośnie niezwykle rzadkie w Polsce drzewo – liczący około 200 lat potężny buk amerykański. Drzewo wpisane jest na listę pomników przyrody.
 • Kulturowy szlak rowerowy Pierścień Solny „Salina Cracoviensis”, prowadzący po dawnych salinach wielicko-bocheńskich.

Wyróżniki i ciekawostki:

 • Na górze Chełmik w Biskupicach natrafiono na osadę pochodzącą z epoki brązu oraz na ślady jeszcze starszego neolitycznego osadnictwa. Na Bukowej Górze w Biskupicach odnaleziono ślady małego grodu obronnego.

 • Jawczyce słynne są z tajemniczych kurhanów, które w 1984 roku odkrył Piotr Galas. Jeden z kurhanów zbadano. Ustalono, że pochodzi z przełomu neolitu i wczesnej epoki brązu. W centralnej części mogiły leżały szczątki szkieletu głową skierowane na wschód oraz dobrze zachowany denar krzyżowy z I połowy XI wieku.