Metropolia Krakowska

Gmina Kocmyrzów-Luborzyca

herb gminy

Kocmyrzów-Luborzyca.  Kościuszko ze smakiem natury.

Jedna z  największych gmin tworzących powiat krakowski – Kocmyrzów-Luborzyca – położona jest w  dolinie rzeki Dłubni na terenie Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Jej atrakcyjność przyrodnicza w  połączeniu z  bliskością Krakowa i dobrze rozwiniętą infrastrukturą przyczyniają się do sukcesywnej zmiany profilu gminy z obszaru rolniczego na obszar intensywnej zabudowy jednorodzinnej i  rozwoju małej przedsiębiorczości, głównie w zakresie handlu i usług. 

Tutaj można aktywnie i ciekawie spędzić czas, podziwiając pośród łagodnych pagórków walory przyrodnicze i historyczne okolic stolicy Małopolski. Dzięki kolei podmiejskiej zaledwie w kwadrans umknąć od zgiełku Krakowa do oazy ciszy i spokoju.

Podstawowe fakty:

 • Status - Gmina Wiejska
 • Powierzchnia - 83 km2
 • Liczba mieszkańców - 16 000 osób
 • Dochody ogółem budżetu gminy na 1 mieszkańca - 7 365 zł

Atuty gminy:

 • tereny oraz działki inwestycyjne w gminie Kocmyrzów-Luborzyca (tzw. obszarów strategicznej interwencji OSI) o bardzo dużych możliwościach rozwoju dzięki powiązaniu przez dwa zjazdy z budową obwodnicy S7 Krakowa,
 • wysoka atrakcyjność osadnicza, postępujący proces suburbanizacji oraz związane z nim pozytywne trendy demograficzne,
 • dobrze rozwinięta infrastruktura edukacyjna, sportowa i rekreacyjna, bogate tradycje historyczne i regionalne,
 • rozwój działalności gospodarczej w gminie, miejscowo głównie drobnej przedsiębiorczości w zakresie handlu i usług (transportowych, zakładów mechanicznych), obecność dużych sieci handlowych oraz liczne oferty inwestycyjne
 • korzystne położenie i dobra dostępność komunikacyjna (DW 776, dobrze rozwinięta sieć dróg powiatowych i gminnych, połączenie kolejowe oraz parkingi P&R – Szybka Kolej Aglomeracyjna na linii Kraków-Warszawa).

Wyróżniki i ciekawostki:

 • Gmina jest liderem i największym beneficjentem pomocy unijnej w ramach projektu dot. montażu na budynkach mieszkalnych instalacji fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych i pomp ciepła.
 • Wiodące branże / instytucje / przedsiębiorcy: główne funkcje gospodarcze gminy to: rolnictwo i jego obsługa, drobna wytwórczość, rozwój usług związanych z rolnictwem i przetwórstwem rolno-spożywczym oraz obsługa administracyjna mieszkańców.

Atrakcje turystyczne:

 • Walory przyrodnicze gminy Kocmyrzów-Luborzyca takie jak np. Las w Goszczy z polaną Św. Mikołaja i las w Łuczycach, ścieżki rekreacyjno- edukacyjne przy stawach w Dojazdowie, Baranówce i Głębokiej, stanowią doskonałe miejsce do wytchnienia i odpoczynku. Ponadto znajdują się tu liczne zabytki architektury, głównie dworskie i sakralne, takie jak kościoły, a także przydrożne kapliczki.
 • Najbardziej okazałą świątynią jest Kościół Podwyższenia Krzyża w Wysiołku Luborzyckim, który dzięki swym związkom z Uniwersytetem Jagiellońskim i Królową Jadwigą zyskał przed wiekami wiele cennych kosztowności.
 • Tędy przebiega Małopolski Szlak Insurekcji Kościuszkowskiej, upamiętniający wymarsz wojsk Tadeusza Kościuszki z Luborzycy na bitwę pod Racławicami, który częściowo pokrywa się z planowaną trasą rowerową, a także Małopolski Szlak Architektury Drewnianej z kościołem w Czulicach i kaplicą w Wilkowie.

Wydarzenia kulturalne:

 • Gmina Kocmyrzów-Luborzyca to nie tylko obszar wartościowych zabytków i miejsc rekreacyjnych, ale także wydarzeń kulturalnych i interesujących spotkań.
 • Najważniejsze z nich to corocznie organizowane Dni Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, Konkurs Potraw Regionalnych, Małopolski Przegląd Krakowiaka, Dożynki Gminne, Rekonstrukcja Bitwy Krakowskiej przy dworze w Goszycach, obchody świąt majowych i niepodległościowych oraz wiele innych spotkań, wernisaży i koncertów.