Metropolia Krakowska

herb gminy

Miasto źródeł

Nowoczesna metropolia, jeden z  najważniejszych ośrodków miejskich w  kraju, regionalne i  międzynarodowe centrum życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego. Drugie miasto w Polsce pod względem liczby ludności i powierzchni, które zamieszkuje i  w  którym pracuje ponad 1 milion osób. Historyczna stolica Polski, jedna z  najchętniej odwiedzanych miejskich destynacji turystycznych na świecie, idealne miejsce do mieszkania, studiowania, lokowania biznesu i budowania kariery zawodowej.

Dawna stolica Polski słynie z zabytków, w których zaklęta jest ponadtysiącletnia historia naszego państwa. Nie bez powodu historyczne centrum Krakowa zostało wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Trudno też znaleźć tutaj dzień bez cieszących się europejską renomą festiwali.

 

Podstawowe informacje:

 • Status -  Gmina Miejska, miasto na prawach powiatu, stolica województwa małopolska
 • Powierzchnia - 326,91 km2
 • Liczba Mieszkańców - 780 000 osób
 • Dochód ogółem budżetu gminy na 1 mieszkańca - 7 630 zł

Obraz społeczno-gospodarczy - atuty gminy:

 • potencjał ludzki – 130 tys. studentów, 23 wyższe uczelnie, w tym 5 uniwersytetów,
 • stale rosnąca liczba mieszkańców – w czasach negatywnych trendów demograficznych Kraków jest miastem świadomego wyboru miejsca zamieszkania, pracy, nauki, spędzania wolnego czasu,
 • koło zamachowe regionalnej i krajowej gospodarki – blisko 250 międzynarodowych korporacji zatrudniających ponad 82 tys. osób w takich sektorach jak: finanse, IT, usługi, badania i rozwój, analityka biznesowa,
 • bardzo wysoki wskaźnik przedsiębiorczości i dobry klimat inwestycyjny (3190 podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON na 10 tys. ludności w wieku produkcyjnym, przy wskaźniku dla województwa na poziomie – 1984),
 • doskonała lokalizacja i dostępność komunikacyjna: drogowa, kolejowa i lotnicza,
 • realizacja kilku projektów strategicznych: „Kraków – Nowa Huta Przyszłości” obejmującego m.in. stworzenie Strefy Aktywności Gospodarczej na terenie Parku Naukowo-Technologicznego „Branice”, Kraków – Airport oraz Płaszów – Rybitwy (Nowe Miasto).

Atrakcje turystyczne i oferta wydarzeń kulturalnych

 • Kraków uzyskał prawa miejskie w 1257 roku, jednak jego dzieje sięgają czasów znacznie dawniejszych, a na obecny kształt metropolii złożyło się wiele wcześniejszych miejscowości. Formalną stolicą miasto było do 1795 roku, zaś do roku 1609 zamek na Wawelu stanowił główną siedzibę władców państwa polskiego. Kraków od średniowiecza jest również ośrodkiem naukowym za sprawą założonej w 1364 roku Akademii Krakowskiej – jednego z najstarszych europejskich uniwersytetów.
 • Mimo długiej, naznaczonej wojnami historii miasto królów polskich przetrwało niemal bez uszczerbku, zachowując swój średniowieczny układ urbanistyczny. Oś lokacyjnego Krakowa wyznacza Droga Królewska prowadząca od Bramy Floriańskiej, poprzez ulicę Floriańską, Rynek, ulice Grodzką i Kanoniczą, aż na Zamek Królewski na Wawelu. Na Rynku Głównym przez wieki krzyżowały się ważne handlowe szlaki, a wielobarwna i wielojęzyczna rzesza kupców z całego świata wypełniała go gwarem i przywiezionymi towarami. Dominujące nad Starym Miastem wzgórze wawelskie do dziś stanowi źródło polskiej kultury i najcenniejszy zespół zabytkowy w kraju. 
 • Nieopodal Wawelu położony jest Kazimierz, dawniej odrębne miasto z własnym rynkiem i ratuszem. To właśnie tutaj aż do II wojny światowej istniała żydowska dzielnica, tzw. oppidum iudaeorum. O dawnych mieszkańcach Kazimierza, ich religii i unikatowej kulturze przypomina co roku Festiwal Kultury Żydowskiej.
 • Kraków, Europejskie Miasto Kultury roku 2000 zasłużenie nosi również tytuł Miasta Literatury UNESCO. Kraków to ponad sto oddziałów muzealnych z niepowtarzalnymi kolekcjami i opowieściami, wielka tradycja życia teatralnego i kabaretowego, magnes dla miłośników kultury ze wszystkich stron świata – także za sprawą renomowanych festiwali. Poza już wymienionymi należą do nich choćby Festiwal Muzyki Filmowej, muzyczne festiwale Opera Rara, Misteria Paschalia, Sacrum Profanum, Krakowskie Zaduszki Jazzowe, Summer Jazz Festival, teatralna Boska Komedia, multimedialne i awangardowe Unsound i Patchlab, a także Miesiąc Fotografii w Krakowie.
 • Bogactwo historycznego i kulturowego dziedzictwa Kraków łączy z nowoczesnością. Centrum Kongresowe ICE Kraków, Cricoteka czy hala sportowo-widowiskowa Tauron Arena Kraków, a także odkrywana po latach życia na uboczu, planowana najpierw jako odrębne miasto dzielnica Nowa Huta to tylko kilka przykładów współczesnej architektury, która staje się częścią wizerunku miasta, tak samo jak jego cenne zabytkowe budowle.
 • Kraków to silny ośrodek współczesnej sztuki i nauki z wieloma uniwersytetami, akademiami artystycznymi oraz innymi uczelniami. Najsłynniejszą z krakowskich i polskich szkół wyższych jest godnie podtrzymujący ciągłość i tradycję Akademii Krakowskiej Uniwersytet Jagielloński. Warto odwiedzić Kraków przynajmniej raz, by przekonać się do niego samemu, a później… można już tylko wracać, by wciąż na nowo odkrywać uroki i magnetyczną siłę tego miasta.

Kraków w rankingach:

 • fDi’s European Cities and Regions of the Future 2020/21: Top 10 Easter European Cities of the Future 2020/2021 – 10. pozycja, Top 10 Large European Cities of the Future 2020/2021 – 8. pozycja, w kategorii potencjał gospodarczy oraz w kategorii przyjazność biznesowa – 7. pozycja,
 • najwyższa spośród polskich miast, 20. lokata w rankingu Tholons Global Innovation Index 2021 w zestawieniu TOP 100 Super Cities (awans o 5 miejsc w stosunku do 2020 r.),
 • tytuły: „Gmina na 5!” oraz „Złota Gmina na 5!” w edycji 2020/21 rankingu przygotowanego przez Studenckie Koło Naukowe Akceleracji, działające przy Instytucie Przedsiębiorstwa Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie,
 • według Portalu INC.com Kraków jest jednym z głównych centrów startupowych w Polsce, o wysokiej stopie wzrostu startupów – 20%. Kraków liderem Startupów z sektora IoT oraz EduTech.

Kluczowe zasoby:

 • wysokiej jakości kapitał ludzki,
 • ośrodek twórczy i innowacyjny,
 • nowy proces w życiu gospodarczym miasta, włączający Kraków w obieg nowoczesnej ekonomii świata,
 • znaczący potencjał jako cel światowej turystyki religijnej,
 • budowany od wieków zasób materialny i duchowy, tożsamość i tradycja narodowa,
 • Miasto przyjazne do życia i inwestycji,
 • Silna wspólnota samorządowa mieszkańców,
 • Nowocześnie zarządzana metropolia,
 • Otwarta i harmonijna metropolia o znaczeniu międzynarodowym w sferach: innowacji, nauki, gospodarki i kultury,
 • Miasto rozwijające gospodarkę opartą na wiedzy,
 • Kreatywna i korzystająca z potencjału kulturowego nowoczesna metropolia.

Kraków 2030 – Smart City – miasto inteligentne, kreatywne, innowacyjne, elastycznie reagujące na zmiany, opierające swoją strategię na zastosowaniu technologii informacyjnych i  komunikacyjnych (ICT) w takich obszarach, jak: gospodarka, środowisko, mobilność i zarządzanie.

Wyróżniki i ciekawostki:

 • Kraków to obecnie jedno z najlepszych miejsc w Polsce do rozwoju innowacyjnego biznesu, co znajduje odzwierciedlenie w działaniach krakowskich przedsiębiorców. Dzięki aktywności środowiska naukowego, doskonałej infrastrukturze badawczej, stałej obecności i rozwojowi polskich firm oraz międzynarodowych korporacji, Kraków oferuje jedne z najlepszych w kraju warunków dla rozwijania własnego biznesu. Jako inteligentne i nowocześnie zarządzane miasto, stawiające przede wszystkim na jakość życia swoich mieszkańców jest niewątpliwie miejscem, w którym chce się żyć i pracować.
 • Kraków to najstarszy ośrodek akademicki w Polsce – Uniwersytet Jagielloński został założony w 1364 r. jako pierwszy w kraju i drugi w tej części Europy.
 • Kraków jest pierwszym europejskim miastem wpisanym na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego UNESCO. 
 • W świadomości wielu Kraków istnieje jako miasto Karola Wojtyły, który tutaj studiował, a następnie pełnił funkcję biskupa i arcybiskupa do chwili wyboru na papieża Jana Pawła II w 1978 roku. Z kolei dla miłośników literatury „twarzami Krakowa” są poeci nobliści: Wisława Szymborska i Czesław Miłosz, a także Joseph Conrad i Stanisław Lem. Trzej ostatni patronują wielkim festiwalom, których program sięga daleko poza ich twórczość i nie ogranicza się tylko do literatury.
 • Należy pamiętać, że Kraków to miasto wielkich reżyserów teatralnych i filmowych: Andrzeja Wajdy, Wojciecha Jerzego Hasa, Tadeusza Kantora, Krystiana Lupy, kompozytorów: Krzysztofa Pendereckiego, Bogusława Schaeffera, Jana A.P. Kaczmarka, malarzy: Jana Matejki, Juliusza Kossaka, Olgi Boznańskiej czy Jerzego Nowosielskiego, a z ludzi pióra także renesansowego twórcy polskiego języka literackiego Jana Kochanowskiego oraz Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, Adama Zagajewskiego, Ewy Lipskiej i Ryszarda Krynickiego. Tu również przed ponad stu laty tworzył najwybitniejszy i najbardziej wszechstronny artysta polskiego modernizmu – wyrastający ponad swoją epokę Stanisław Wyspiański.