Metropolia Krakowska

Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce

herb gminy

Bogactwo czarnej ziemi

Położona na wschód od Krakowa wzdłuż drogi krajowej nr 79 Kraków-Sandomierz gmina Igołomia-Wawrzeńczyce ma charakter typowo rolniczy. Korzystne położenie i ukształtowanie terenu w połączeniu z bardzo dobrymi glebami sprawiają, iż obszar ten określany jest mianem zagłębia warzywnego nie tylko Małopolski, ale i całej Europy. Atrakcyjności gminie dodaje udokumentowana wielkowiekowa historia sięgająca niemal 8 tysięcy lat oraz ciekawe zabytki w postaci m.in. datowanych na XIII i XIV w. kościołów. 

Podstawowe fakty:

 • Status - Gmina Wiejska
 • Powierzchnia - 63 km2
 • Liczba Mieszkańców - 7 600 osób
 • Dochody Ogółem Budżetu Gminy na 1 mieszkańca - 7 206 zł

Atuty gminy:

 • Lotnisko Aeroklubu Krakowskiego w Pobiedniku Wielkim jako atrakcyjny teren inwestycyjny;
 • Bliskość Stref Aktywności Gospodarczej – Niepołomice oraz „Kraków Nowa Huta Przyszłości”;
 • Tradycje rolnicze mieszkańców gminy.

Atrakcje turystyczne:

 • Z dziedzictwa materialnego gminy koniecznie należy wyróżnić Pałac Wodzickich i jego wyjątkowe otoczenie. Został zaprojektowany przez jednego z najwybitniejszych twórców architektury klasycystycznej w Polsce – Piotra Christiana Aignera jako wiejska rezydencja rodu. Teraz jest siedzibą użytkową Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Pałac znajduje się w ośmiohektarowym parku w stylu angielskim. W jego otoczeniu stoi pochodząca z początku XIX wieku Grottgerowska Kuźnia. Wnętrze kuźni uwiecznił Artur Grottger w słynnym rysunku Kucie kos przedstawiającym przygotowania do powstania styczniowego. Zespół pałacowy: pałac, kuźnia, park z piękną dojazdową Aleją Kasztanową, wpisane są do rejestru zabytków.
 • W gminie znajduje się Lotnisko Aeroklubu Krakowskiego. W lecie można tam skoczyć na spadochronie i skorzystać z wielu innych atrakcji powietrznych.

Wyróżniki i ciekawostki:

 • Gmina jest zagłębiem warzywnym Małopolski i Europy i słynie z produktów lokalnych. Organizowane w pierwszą niedzielę września Małopolskie Święto Warzyw jest docenieniem trudu całorocznej pracy rolnika. Festiwal Dyni promuje sprzedaż tego warzywa prosto od producenta.
 • Jarmark Wielkanocny urządzany jest w niedzielę palmową. Wtedy pod wybranym kościołem można kupić lokalne rękodzieło oraz pyszne ciasta zrobione przez koła gospodyń wiejskich z całej gminy.
 • W Igołomii urodził się św. Brat Albert, dziś w miejscu nieistniejącego już domu jego narodzin znajduje się muzeum poświęcone jego pamięci. Czerwcowe obchody na cześć Świętego Brata Alberta Święty jest wśród nas dają dodatkową możliwość zwiedzenia muzeum.