Metropolia Krakowska

INFORMACJA O WYNIKU NABORU na stanowisko pracy w Zespole ds. środowiska i przestrzeni

  • 23.11.2022 09:30
  • Aktualizacja: 09:34 12.01.2023

INFORMACJA O WYNIKU NABORU na STANOWISKO PRACY: SPECJALISTA / GŁÓWNY SPECJALISTA W ZESPOLE DS. ŚRODOWISKA I PRZESTRZENI BIURA STOWARZYSZENIA METROPOLIA KRAKOWSKA – 1 ETAT

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że w wyniku zakończenia postępowania w sprawie naboru na wolne stanowisko pracy Specjalista / Główny Specjalista w Zespole ds. Środowiska i Przestrzeni (ŚiP) został wybrany:

Pan Jarosław Staszczak

Uzasadnienie wyboru:
Wyłoniona osoba spełniła wszystkie wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się wymaganą wiedzą i uzyskała wymaganą liczbę punktów w postępowaniu rekrutacyjnym.
 

Kategorie:

  • Informacje o wynikach naboru