Metropolia Krakowska

Moc efektów: podsumowanie działań w 2022 r.

  • 20.01.2023 12:06
  • Aktualizacja: 00:18 28.01.2023

Pierwszy rok wdrażania Strategii Metropolia Krakowska 2030, 7 dziedzin współpracy, pierwsze plany działań, podsumowania zakończonych międzynarodowych projektów oraz kolejne platformy współpracy – taki był 2022 r. w Metropolii Krakowskiej. Nadszedł czas na ewaluację naszych działań w ubiegłym roku! 

Inteligentne zarządzanie 

Realizacja wspólnych działań możliwa jest dzięki aktywności członków zespołów metropolitalnych. W 2022 r. w ramach Stowarzyszenia działało 11 forów tematycznych, które spotkały się w sumie ponad 80 razy! Z kolei coroczne podsumowanie efektów współpracy odbyło się m.in. podczas III Forum Metropolii Krakowskiej oraz na kartach wydania specjalnego Magazynu metropolitalnego

Przemyślane decyzje można podejmować jedynie w oparciu o rzetelne dane! W odpowiedzi na tę potrzebę opracowaliśmy Koncepcję Obserwatorium Rozwoju Metropolii Krakowskiej. 

Rok 2022 to także kolejne zakończone projekty w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz opracowana nowa Strategia ZIT, dzięki której wiemy w którym kierunku pójdą nasze działania do 2027 r. 

Aby skutecznie prezentować efekty współpracy, w ramach prac Forum Komunikacji i Promocji  wypracowaliśmy Strategię Komunikacji MK, a także zaktualizowaliśmy stronę internetową, którą wzbogaciliśmy o platformę do komunikacji.  
Połączyliśmy także siły z instytucjami oraz gminami obszaru funkcjonalnego. Potwierdzeniem są zawarte porozumienia i podpisy złożone na deklaracji poparcia idei współpracy metropolitalnej. W 2022 r. zyskaliśmy 15 nowych partnerów! 

Środowisko i przestrzeń

Rok 2022 r. to rok konsekwentnych działań w walce o czyste powietrze. Świadczy o tym m.in. wspólne stanowisko gmin Metropolii Krakowskiej sprzeciwiające się zmianom w uchwale antysmogowej, a dzięki pracy ekodoradców z projektu EKO TEAM w samym 2022 r. wymieniono około 2,5 tys. „kopciuchów”. 

Działania w zakresie środowiska i przestrzeni to także intensywne prace nad przygotowaniem Planu działania dotyczącego współpracy w zakresie gospodarowania przestrzennego przyjętego w grudniu 2022 r.! Rozwinęliśmy także współpracę w obszarze gospodarki odpadami komunalnymi oraz powołaliśmy Forum Klimatu.
Dziedzina środowisko i przestrzeń to także liczne projekty partnerskie. W 2022 r. rozpoczęliśmy współpracę w ramach projektu COMANAGE, a realizacja projektu INTERLACE pozwoliła na opracowanie, we współpracy z pracownikami Uniwersytetu Autonomicznego w Barcelonie, map zagrożeń związanych ze zmianami klimatu w gminach Metropolii Krakowskiej. Zyskaliśmy także status przyjaciela Misji Klimatycznych UE.

Mobilność

2022 r. w obszarze mobilności to m.in. opracowanie założeń integracji taryfowo-biletowej na terenie Metropolii Krakowskiej oraz kolejny etap przygotowywania Planu Zrównoważonej Mobilności Metropolii Krakowskiej (SUMP). A o tym jak powinna funkcjonować komunikacja aglomeracyjna dowiedzieliśmy się dzięki przeprowadzonym badaniom społecznym. 
W 2022 r. zakończyliśmy realizację projektu RiConnect, który pozwolił nam na zdobycie doświadczeń w europejskiej sieciach współpracy. Częścią projektu była także współpraca z gminą Skawina, w ramach której opracowany został Zintegrowany Plan Działań oraz Koncepcja funkcjonalno-przestrzenna Skawińskiego Centrum Komunikacyjnego wraz z otoczeniem. 

Gospodarka

2022 r. w dziedzinie gospodarka to przede wszystkim opracowany plan działania, ale też aktywna promocja marki gospodarczej regionu. Dzięki cieszącej się dużym zainteresowaniem publikacji „Metropolia Krakowska. Metropolia Możliwości” wydanej w ramach projektu KMA4Business, przekazywaliśmy kompleksową informację o potencjale inwestycyjnym obszaru MK. 

Stałym elementem działań w dziedzinie gospodarka była wymiana dobrych praktyk oraz spotkania dla przedsiębiorców, które stanowiły okazję do pozyskania niezbędnych informacji w zakresie wsparcia oraz finansowania rozwoju przedsiębiorstw. 
Podpisanie porozumienia o współpracy ze spółką Kraków-Nowa Huta Przyszłości S.A. była kolejnym krokiem do budowy silnej i konkurencyjnej  marki gospodarczej Metropolii Krakowskiej.  

Kultura czasu wolnego

2022 r. w dziedzinie kultura czasu wolnego to rok pod znakiem współpracy z Krakowskim Biurem Festiwalowym. Dzięki wspólnym działaniom od czerwca 2022 r. na portalu Kraków Culture-Karnet w zakładce „W gminach Metropolii” publikowane są zapowiedzi wydarzeń kulturalnych odbywających się w gminach członkowskich. Współpraca z KBF to także cykl szkoleń oraz raport z analizy zasobów rekreacyjnych i kulturalnych gmin. 

Edukacja

Aby skutecznie działać w zakresie podnoszenia jakości edukacji na terenie Metropolii Krakowskiej konieczne było powołanie nowej platformy współpracy – Forum Edukacji! Dzięki wspólnym działaniom poczyniliśmy kolejne kroki w celu opracowania planu podnoszenia jakości kształcenia i zarządzania oświatą. 

W 2022 roku podpisaliśmy porozumienie o współpracy z Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Współpraca ma na celu wsparcie merytoryczne i eksperckie, organizację szkoleń oraz doradztwa dla członków SMK, wymianę dobrych praktyk, upowszechnianie materiałów edukacyjnych, jak również podejmowanie starań o pozyskanie funduszy na realizację projektów partnerskich.

Usługi społeczne

Rok 2022 r. w zakresie działań w obszarze usług społecznych był niezwykle wymagający z uwagi na wyzwanie jakim był napływ uchodźców z objętej wojną Ukrainy. Proaktywna postawa gmin zaowocowała powołaniem zespołu zadaniowego w ramach SMK.  Za nami także pierwsze kroki w kierunku priorytetyzacji zagadnień z zakresu usług społecznych, które stanowią podstawę opracowania planów działania w tym obszarze.

III Forum Metropolii Krakowskiej – moc efektów współpracy 

Efekty wspólnych działań w 2022 r. zaprezentowane zostały podczas III Forum Metropolii Krakowskiej.
Podsumowanie działań zmierzających do realizacji założeń Strategii Metropolia Krakowska 2030 w 7 obszarach współpracy zaprezentowali pracownicy biura SMK bezpośrednio odpowiedzialni za każdą z dziedzin. O tym, w czym tkwi moc efektów i magia współpracy opowiedzieli w materiale filmowym przedstawiciele gmin Metropolii Krakowskiej. 


 

Kategorie:

  • Współpraca